Een correcte berekening van rendement via Investr

Wij gebruiken Investr voor een correcte berekening van rendement. We interviewen Frédéric Vandenhende, die deze software tool ontwikkelde.

 

Geert: Frédéric, welkom op onze podcast. Het is misschien interessant om u eens kort voor te stellen.

Frédéric: Ik ben Frédéric Vandenhende. Ik ben de oprichter van Investr, een vastgoedplatform voor investeerders, dat ik zo’n vijf jaar geleden heb opgericht met twee doelen. Eerst en vooral om particuliere investeerders meer inlichtingen te geven hoe ze moeten omgaan met een rendementsbereiking.

Ten tweede: Hoe kunnen we de makelaars opleiden? Hoe kunnen we ze beter advies laten geven aan mensen die effectief op zoek zijn? Ondertussen hebben we 400 of 500 makelaars als klant. We geven heel veel seminarissen naar specifieke investeerders toe, maar ook naar makelaars, ontwikkelaars. We werken ondersteunend, om beter advies te kunnen geven aan beleggers.
Geert: We spreken over rendementsberekening. Wat is rendement voor u?

Frédéric: Rendement is een breed begrip. In het verleden dacht iedereen: Ik koop een pand aan voor x, ik verhuur dit voor zoveel. Daar hoort een formule bij en dat is uw vastgoedrendement. Eigenlijk bestaat het uit meerdere componenten. Je hebt een huurrendement, waarbij er een opsplitsing is tussen bruto en netto. Er is nog een tweede rendement, een fiscaal rendement en voor mij is dat toch wel een heel belangrijke, zeker ten tijde van lage rentestand. Je betaalt één procent rente, wanneer je een financiering afsluit. Je hebt een netto rendement van drie procent, dus je genereert eigenlijk een extra rendement van twee procent op uw geleend kapitaal. Dat is toch wel belangrijk en mensen moeten er toch bij stilstaan.

Als je effectief investeert in vastgoed, bekijk dan hoe je kan gaan financieren en hoe je je rendement voor een stuk kan gaan opkrikken. De term die algemeen gebruikt wordt is de financiële hefboom. Hoe kunnen we dit gaan optimaliseren? Daarnaast hebben we nog uw meerwaarderendement. Dat is een moeilijke voor mij. Hoe ga je gaan bepalen wat uw pand in de toekomst waard zal zijn? Hoe kan je dat inschatten? Ik hoor heel veel mensen die zeggen: twee percent meerwaarde per jaar, drie procent meerwaarde per jaar. Dat kan goed zijn, maar ik denk dat er bepaalde onderliggende waarden noodzakelijk zijn om van meerwaarde te kunnen spreken. Een meerwaarde wordt pas gerealiseerd bij de verkoop van het pand zelf. Wanneer je een pand te duur aankoopt, zal de meerwaarde niet conform zijn met wat je zelf in gedachten hebt.

Twee: uw meerwaarde wordt bepaald uw netto aankoop. Ik zie heel veel mensen die zeggen: Kijk, ik koop een pand aan voor 200.000 euro, met kosten bij 240.000 euro. Die gaan daar de meerwaarde ook effectief op berekenen, op die 240.000. Dat klopt absoluut niet. Voor mij is de meerwaarde de cherry on the cake. Waar ik heel veel fouten in zag, is dat mensen die rendementen gingen optellen. Je hebt een huurrendement. Je hebt een financiële hefboom en een meerwaarde, huurrendement van 3%, de financiële hefboom vaan een halve procent en een meerwaarde van 2%. Als je dat gaat optellen zit op 5,5 procent aan rendement op uw vastgoed en dat klopt totaal niet.

Als je investeert in vastgoed heb je de eerste jaren sowieso een negatief rendement. Je moet kosten recupereren en financieren en dat is toch een belangrijk punt voor mij. Als mensen specifiek rendementen gaan berekenen, moeten ze dat op een correcte manier doen en ten rade gaan bij mensen die weten waarover ze spreken. Daarom heb ik mijn platform en die rekentool gemaak heb: om op een correcte manier rekenmodellen te gaan maken en om heel snel inzichten te krijgen.

Geert: Wat is een realistisch rendement dat ik vandaag mag verwachten, puur op huurinkomsten?

Frédéric: Op huurinkomsten, als je nieuwbouw gaat berekenen… Tussen de 2,8% en de 3,2% heb je een zeer mooi netto huurrendement. U doet uw huurinkomsten min uw jaarlijkse lasten en dat deel je door de totale in aankoopprijs. Dan bedoel ik ook inclusief kosten.

Geert: Ga je er dan vanuit dat je alle huurmaanden kan recuperen? Ga je er dan vanuit dat je twaalf maanden verhuurt?

Frédéric: Neen. We hebben daar onderzoek naar gedaan. We hebben 4.000 panden geanalyseerd en we hebben een relatie gelegd tussen uw huurinkomsten op jaarbasis aan en uw totale kosten op jaarbasis. Goed, als verhuurd heb je kosten, kadastraal inkomen, brandverzekering, blokpolis, leegstand. Bij nieuwbouwvastgoed zaten we op 12% van de jaarhuur. Bij bestaand vastgoed, iets ouder dan 10 jaar, tot 18% van de jaarhuur. Zo hebben we die analyse gemaakt en daar houden we rekening mee.

Geert: Er zijn vandaag meer residentiële fondsen die investeren in de vastgoedmarkt. Als die fondsen percentages beloven van vier of vijf procent, is dat nog realistisch vandaag de dag?

Frédéric: Dat is afhankelijk van de portefeuille. Fondsen zijn goed voor mensen die heel kleine bedrijven investeren. Je hebt minder controle over wat er gebeurt. Hoe sta je daar zelf tegenover? Wil je zelf het beheer gaan doen? Wil je zelf gaan kiezen welke entiteit? Mensen die vastgoed kopen als investering kunnen ook een dubbele bedoeling hebben. Bijvoorbeeld: Je koopt een appartement in antwerpen, maar je wilt je kinderen hier laten studeren, dan kun je een appartement ook effectief gaan wonen later.

Over een vastgoedfonds heb je totaal geen controle. Een vastgoedfonds kan zeer goed zijn. Het beheerd, het wordt gemanaged, maar een is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen bestaand vastgoed dat je zelf koopt tegenover als je in een fonds investeert.

Geert: In welke mate kan uw Investr mij helpen als particuliere investeerder?

Frédéric: Wij hebben twee dingen. Je hebt het vastgoedplatform zelf, Investr.be, waar je kunt surfen, waar panden van makelaars worden aangeboden. Nog belangrijker is de module, die op heel veel sites van makelaars en ontwikkelaars staat, waar je zelf uw parameters kunt invullen om te zeggen: Kijk, ik wil aankopen met een lening op 15 jaar. Ik verkoop na 10 jaar. Er is sprake van een rentevoet van 1,2. Ik stop er zelf 50.000 euro in. Na 5 seconden krijg je eigenlijk een volledig geïndividualiseerd rapport op maat van uw eigen behoeften, zodoende je zelf kunt inschatten: Is dit goed, niet goed, misschien nog zaken aanpassen in functie van uw eigen profiel, zodoende dat je zelf kunt spelen.

Ik denk dat er geen eenduidige wiskundige formules is voor: Wat is de beste investering? Dat is maatwerk en het is de taak van de makelaar, ontwikkelaar, om die taak op zich te nemen. Er is iemand die een aanvraag doet om te gaan investeren. Vanaf dan is de begeleiding voor jullie. Ik vergelijk het altijd met naar de dokter gaan. Als je ziek bent, Geert, naar waar ga je dan?

Geert: Ik ga naar de dokter.

Frédéric: En waarom ga je?

Geert: Ik ga voor een analyse, om te zien: Wat scheelt er met mij? Wat is het probleem?

Frédéric: Dat is net hetzelfde bij vastgoed. Als je in vastgoed wil investeren, naar wie ga je dan? Hopelijk naar iemand met kennis van zaken, die u kan begeleiden naar de meest optimale investering, in functie van uw behoeften. Ik denk dat daar een heel belangrijke taak is weggelegd, voor zowel ontwikkelaars als vastgoedmakelaars, om die klanten in detail te gaan begeleiden en die echt te gaan adviseren op een hoog niveau en niet enkel te zeggen: U gaat het kunnen verhuren voor zo veel.

Geert: Wat zijn volgens u de meest gemaakte fouten?

Frédéric: Fouten van de makelaar of van de particulier?

Geert: Misschien van beide, misschien ook wel van de makelaar.

Frédéric: Ik denk dat er heel vaak een misvatting is van de huurprijzen die kunnen gehaald worden. Iedereen vraagt aan mij: Wat is uw belangrijkste tip voor investeerders in vastgoed. ik heb eigenlijk maar één tip: Koop en bepaal uw huurprijs in functie van uw huurder. Kan die persoon dat betalen? Is de gezinssituatie conform met hetgeen wat hij kan betalen en hetgeen ik ga verhuren voor hem.

Ik geef simpel voorbeeld: Als jij een huurprijs hebt van 900 euro en uw doelpubliek is een 1 slaapkamerappartement, gelegen in Borgerhout, dan vrees ik dat je dat huurrendement niet zult halen. Wie kan 900 euro betalen als één persoon en op die locatie? Dat is een wezenlijke fout. Veel mensen denken dat ze in functie van huurrendement moeten gaan denken. Ik denk in functie van mijn eindgebruiker, zodat er minder leegstand en je een kwalitatieve huurder hebt die langer blijft en waar je geen huurderving hebt. Dat is voor mij echt wel belangrijk.

Geert: Hoe bepaal ik als private persoon mijn huurprijs? Hoe ga ik daarmee om?

Frédéric: Adviseer je bij iemand met kennis van zaken. Ga langs bij je makelaar, ontwikkelaar, die weet waarover hij spreekt, die de buurt kent, die weet wat de vraag is, wat de noden zijn in die omgeving. Pas daar uw huurprijzen op aan, in functie van wat de markt vraagt op dat moment. Dan ga je sowieso een veel beter huurpubliek krijgen en een beter rendement genereren.

Geert: Huurderving is ook een belangrijk begrip: Het niet kunnen innen van bepaalde huurgelden. Is dat in elke regio hetzelfde? Is dat in elk type pand hetzelfde? Hoe moet ik dat zien?

Frédéric: Dat is variabel. Ik heb geleerd uit ervaring, de ervaring van tien jaar lang, als je realistische huren voorop stelt, dat je keuze hebt tussen de verschillende huurders. Als je kunt kiezen ga je meestal gaan voor de meest kwalitatieve huurder, waardoor de kans op huurderving lager is. We kunnen daar een lijn in trekken, regionaal, stedelijk eigenlijk niet. Alles hangt echt af van die ene persoon die bij u start met huren en hopelijk ook start met betalen tot op het einde.

Wij hadden een kennis die bij ons huurde en uiteindelijk hebben we 15.000 euro kosten gehad en hadden wij een huurderving van 15.000 euro. Dat kan altijd mis lopen. Je hebt nooit honderd procent garantie, maar als je de juiste huurprijs vraagt op de juiste locatie, dan zou de huurderving lager moeten zijn dan wanneer je een assistentieflat gaat verhuren, dicht bij een industrieterrein, heel ver van een winkel, een café en dergelijke.

Ik denk dat dat een inschatting is die je zelf ook moet maken als particulier, als je investeert. Huurderving is natuurlijk niet aangenaam, maar een maand leegstand kan ook geen kwaad. Ik wacht liever een maand extra op de juiste huurder, dan onmiddellijk te gaan verhuren.

Geert: U kaart een aantal heel duidelijke dingen aan. Eenmaal de huurder vertrekt zijn er heel veel kosten aan de woning. We zijn niet in staat om die te recupereren. Rekenen we dat mee in het rendement? Is er een manier om dat mee in te calculeren?

Frédéric: Ja. Op mijn rekenmodule zelf kunnen wij maanden leegstand gaan toevoegen. Per vijf jaar dat je verhuurt, reken ik 2 maanden extra leegstand ter recuperatie van huurderving Dat is geen absolute wetenschap, het hangt ook af van uw type product. Bepaalde producten geraken makkelijk verhuurd. Andere producten geraken moeilijk verhuurd. Sommigen die moeilijk verhuurd worden liggen wel voor 20 jaar vast. Ik geef een bijvoorbeeld. Mensen denken altijd appartementen de heilige graal zijn om te investeren. Is dat zo? Waarom ga je niet voor een woning? Misschien zijn er meer mensen op zoek naar een woning om te huren in uw buurt dan naar een appartement. Vandaar ook weer mijn algemeen advies: Laat u altijd adviseren door mensen die weten waar ze mee bezig zijn, die de markt en de locatie kennen. Zij gaan u het juiste advies kunnen geven.

Geert: Ik zie ook vaak makelaar die rendementen voor ogen brengen van 14 of 15 procent. Wat denkt u daarvan?

Frédéric: Ik heb die zaken ook gezien, geconstateerd en ik heb ook bepaalde mensen uitgenodigd om eens in debat te gaan. Rendementen van 14 procent, dat is absurd. De vraag is: Hoe hebben ze dat kunnen presenteren? Dat gaat om een wiskundige formule met huurrendement op eigen middelen. Bijvoorbeeld: Je hebt 750 euro huur maal 12 en je deelt dat door de 50.000 die u err in stopt. Dat is natuurlijk absurd, want je zit met een negatieve cashflow. Je moet zelf maandelijks nog gaan bijdragen, waardoor je onrealistische zaken voor ogen krijgt. Mensen gaan dat dan ook gaan geloven en daar heb ik wel problemen mee.

Geert: Ze halen in dat verhaal de bankfinanciering er volledig uit en zeggen: Kijk, ik heb zelf 50.000 geïnvesteerd. Ik heb zoveel cash op cash en die gaan daarop hun rendementen berekenen.

Frédéric: 700 maal 12 is 8400 euro, gedeeld door 50.000 euro eigen middelen en dat is uw huurrendement, maar die lening moet terugbetaald worden en dat wordt niet mee in rekening gebracht. Je hebt een appartement van 200.000 euro, meerwaarde 2 procent, dat is 4.000 euro. Op die 50.000 euro ga je weer zoveel rendement tellen en dan tel je plus plus plus. Er zijn mensen die het niet weten en het ook niet kennen en dan krijg je onrealistische verwachtingen die totaal niet haalbaar zijn. Wanneer merk je dat pas? Je merkt dat pas na 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, wanneer je het pand effectief gaat verkopen.

Die mensen zijn er op dat moment al niet meer mee bezig en die denken totaal niet meer aan wat er hen beloofd is 10 jaar geleden, waar ik natuurlijk wel een fundamenteel probleem heb, omdat je je competitieve tijd op de markt natuurlijk compleet verkeerd trekt. Jij zegt: Ik heb vier procent met een correcte berekening. Iemand anders zegt ik ga naar 14%, een totaal irrationeel getal.

Geert: Als een u zelf investering doet, wat is voor u de doorslaggevende factor? Kijkt u naar een bruto rendement of kijkt u naar een netto rendement?

Frédéric: Een bruto rendement is voor mij van ondergeschikt belang, sowieso. Koop je nieuwbouw? Koop je een assistentieflat? De fiscaliteit is totaal anders. Ik denk dat je altijd rekening moet houden met de fiscaliteit. Wat geeft bij mij de doorslag wanneer ik investeer in vastgoed? Dat is product – market – fit. Het juiste product op de juiste plaats, aan de juiste prijs. Als jij een goed product hebt dat juist gewaardeerd is en je verhuurt aan de correcte prijs, dan ga je daar nooit problemen mee en hebben. Je gaat dat later goed kunnen verkopen.

Er is nu een hype rond hotelkamers, maar ik heb daar eigenlijk een groot vraagteken bij. Dat is een goed product. Dat zal waarschijnlijk wel verhuurd worden, maar aan wie ga je dat verkopen binnen 15 jaar? De enige mogelijke optie is een andere investeerder, maar tegen dan is dat appartement in een mindere staat en ga je waarschijnlijk een negatieve waarde creëren op minwaarde naar meerwaarde toe, waar ik eigenlijk niet achter sta. Ik kies voor het juiste product op de juiste plaats aan de juiste prijs. Het is een combinatie van factoren. Er is geen algemene formule die zegt: Dit is goed.

Ik heb een kennis en die heeft in Hong Kong een appartement gekocht van vier miljoen dollar. Amai, flink veel geld om een appartement te kopen. Voor hoeveel verhuur je dat? “Ik verhuur het niet”, zegt hij. Ik dacht: Geen verhuur, geen rendement. Hoe geraak je aan je rendement? Hij zegt: “De markt van Hong Kong geeft 8 procent per jaar meerwaarde. Binnen vier jaar heb ik 32% op mijn vier miljoen, dus meer dan één miljoen euro ik heb het nooit moeten verhuren en nooit last gehad. Heeft hij gelijk? Misschien wel.

Geert: De toekomst zal het uitwijzen.

Frédéric: Het hangt af van uw eigen patroon, hoe je het zelf ziet en hoe je je daarin laat adviseren. Er zijn investeerders die bijvoorbeeld zeggen: Ik koop altijd bij de lancering van een project. Tegen het einde van het project stel ik mijn appartement terug te koop en pak ik de meerwaarde op twee of drie jaar oplevertermijn. Is dat een goede visie? Als dat verkocht geraakt, waarom niet? Ik denk dat iedereen zijn eigen behoeftepatroon in kaart moet brengen en dat samen moet gaan bespreken met iemand met kennis van zaken.

Geert: Hoe ga ik als particulier bepalen of de prijs voor een appartement te hoog ligt?

Frédéric: Heel moeilijk. Ik ga altijd vergelijken. Wat is er op de markt te koop aan welke prijs? Het moeilijke is, welke locatie ga je vergelijken met welke locatie, welke afwerking? Ik denk dat er daar ook, zeker op het vlak van nieuwbouw, een gigantisch verschil zit. Je kunt een nieuwbouwproject hebben met een keukenwaarde van vijfduizend euro. Je kunt een nieuwbouwproject hebben met een keuken van 15.000 euro. Op de afficheprijs staat er 5000 euro verschil. Wat is dan de beste deal? Eigenlijk moet je heel goed gaan vergelijken en de onderliggende waarde gaan bepalen.

Ik kom terug op hotelkamers. Als jij een hotelkamer van 18 vierkante meter verkoopt aan 120.000 euro, wat is de gemiddelde bouwkost voor die 18 vierkante meter? 60 duizend euro? Je bouwt het voor 60.000 euro en verkoopt het voor 120.000. Ga je daar een meerwaarde op creeëren? Het kan zijn, maar het lijkt mij zeer sterk. Dat is een persoonlijk insteek natuurlijk.

Geert: Zou u iets meer betalen voor het ideale vastgoed?

Frédéric: Ja, eigenlijk wel, maar dan moeten alle factoren kloppen. Ik ben bereid om huurrendement in te leveren voor een bepaalde gemoedsrust. Je ziet ook de verschillende tendenzen. In Brussel worden er investeringen verkocht aan 1,5% en daar zijn ze mee tevreden, gewoon omdat men geld moet weghalen van de bank, omdat 0,11 procent interest niets is. Ze zeggen: 1,5 in Brussel, puur huurrendement, we zijn daar tevreden mee. De meerwaarde zal wel stijgen in Brussel. Ze rekenen daar op. Ik kan ze geen ongelijk geven. De huurmarkt in Brussel is gigantisch groot. Er is een enorme krapte aan kwalitatief huurvastgoed. Het is dus beter dan je centen op de bank te laten staan. Daar verlies je kapitaal.

Geert: Heeft u zelf nauw contact met uw huurders? Is dat belangrijk?

Frédéric: Voor mij wel. Uiteraard moet je je huurder niet elke week aan de lijn hebben, want dat wil zeggen “Mijn chiffon is kapot of mijn badkamerkraan lekt”, maar ik heb er wel een nauw contact mee via mail. Eén: als de huurgelden niet zijn binnengekomen. Dan heb ik er zeer nauw contact mee. Twee: Ik probeer ook een kerstkaart te sturen naar die mensen, om te zeggen: Ik ben blij dat je hier nog altijd bent. Als er iets is, laat het weten. Beter een goede huurder, op een positieve basis, dan iemand die alleen maar negatief is tegen u. Dat werd ook altijd omgekeerd. Dat brengt nooit goede rendementen met zich mee.

Bijvoorbeeld: Wij hebben mensen die normaal gezien een huurcontract van drie jaar hebben, wat dan verlengd wordt. Er zijn mensen die na twee jaar uit het appartement willen. Ik ga nooit die schadevoeding van een maand vragen. Ik zeg altijd: Hoe kunnen we er uitkomen? Kan je mee uitkijken naar een huurder? Hoe gaan we dat doen? Als je dat doet, dan geven zij al goede referenties aan die volgende huurder: Het zijn toffe mensen. Het zijn goede verhuurderders. Een band opbouwen met de huurder, in mijn geval… maar ik ben ook maar een kleine verhuurder. Ik heb maar 2, 3 panden. Als je er dertig hebt denk ik dat dat iets moeilijker is.

Geert: Dan is rentmeesterschap bijvoorbeeld een optie om nauw contact contact te houden.

Frédéric: Absoluut.

Geert: Inflatie, hoe belangrijk is dat voor u?

Vorige week had ik een presentatie waarbij de vraag was: Hoe staat u ten aanzien van inflatie en dan heb maar één advies. Ten tijde van inflatie moeten je zo veel mogelijk lenen. Het geld is nu goedkoop. Als je nu 100 euro leent, binnen 20 jaar, met een hoge inflatie is de koopkracht van die 100 euro veel lager, maar je betaalt er wel anders voor.

Vastgoed is ideaal aan om inflatie tegen te gaan, op voorwaarde dat, als je een investering doet, dat je ongelooflijk veel leent. Uw vastgoed zal mee stijgen en dat is een soort bescherming tegen uw koopkracht. Vastgoed is een veilige haven voor mij tegen inflatie, absoluut. Ik denk dat jullie net hetzelfde zullen ervaren. Ik denk dat dit een logisch gevolg is. Welk jaar denk je dat het beste jaar was wat betreft het aantal transacties voor mensen die wilden investeren in vastgoed?

Geert: We spreken over de Belgische markt hè? We spreken niet over markten met zware crisissen? Als ik de Belg een beetje ken… op momenten dat er hier zware crisissen zijn geweest. In 2008, 2009 bijvoorbeeld of in 2020, wanneer er veel risico zit op de aandelenmarkt, op andere investeringen gaan de mensen meer naar het vastgoed.

Frédéric: Klopt. 2008 was het beste jaar, toen, voor mensen die wilden investeren in vastgoed. Als we kijken naar 2020, 2021 zie je net dezelfde beweging. Mensen zoeken terug een veilige haven: de bakstenen, bepaalde garanties. Fysiek heb je hier iets staan. De Belg heeft een baksteen in de maag, maar die is aan het wijzigen. De verhouding was vroeger 75% eigenaars, 25% huurders, Ondertussen zitten we op 71 versus 29. Je ziet dat, zeker de jongeren niet meer de noodzaak hebben om zelf te gaan vastgoed gaan hebben als eigendom, als bezit en dat die sneller iets gaan huren.

Geert: Heel die cultuur is zo opgezet. Alles is cloud based. We hebben geen dvd’s meer nodig, westreamen. We gaan onze muziek streamen. Die generatie is het gewoon om in alle aspecten minder bezit te hebben en meer te gaan huren of services te krijgen. We zien juist dezelfde tendens in het bezit van eigendom.

Frédéric: Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de huurmarkt omhoog gaat. Dat zorgt ervoor dat de huurder in de toekomst solvabeler zal zijn en dat die ook beter zal kunnen betalen en meer geld zal uitgeven aan huur. Dat is een heel belangrijke tendens en dat is een tendens die voorspeld werd in 2014. Er is een artikel: Why young people don’t buy cars anymore. Dat gaat eigenlijk over wat je net omschreven hebt. Auto’s worden deelauto’s. Je hebt Spotify, Netflix, al die tendensen. Bezit wordt niet meer het belangrijkste van vastgoed. We neigen meer naar ervaring en beleving.

Geert: Als we kijken naar naar die huurdersmarkt, wat is voor u essentieel binnen dat vastgoed? Wat is voor u essentieel in het kopen van de ideale woning? Is dat ruimte? Is dat groenvoorziening, is dat dan de locatie dicht bij winkels? Wat is voor u essentieel?

Frédéric: Je hebt het pre-corona tijdperk en het post-corona tijdperk en er is een wezenlijk verschil. Pre-corona ging ik voor een centrale ligging, alles dicht bij. Post corona zie je heel veel beweging naar buitenruimte. Ik wil een terras. Ik wil een tuin of ik wil ergens een appartement met een groentetuin, die ruim genoeg is om buiten te kunnen zijn. De mensen willen niet meer opgesloten zitten met enkel bakstenen rondom zich. Het groene aspect van een vastgoedproject is belangrijker en belangrijker en belangrijker aan het worden.

Heb je een groot terras? Dan zal je sneller verhuren dan iemand met een balkon van een halve meter. Mensen zijn bereid om meer te betalen om effectief die buitenruimte te kunnen hebben. Ten tweede: working at home. Mensen zeggen: Ik wil ook thuis werken. Ik heb een ruimte nodig om thuis afgesloten te kunnen zitten, zonder dat de kinderen mij storen, zodat ik effectief kan werken.

Geert: Zelfs voor de jonge gezinnen gaat dat 2 slaapkamerappartement waarschijnlijk interessanter zijn een 1 slaapkamerappartement.

Frédéric: Ja, absoluut. Die tendens zien we. Misschien zelfs drie voor mensen met kinderen. Je hebt een kamer waar de ouders slapen, een kind,  en een extra bureelruimte om uw werk effectief te kunnen doen.

Geert: We hebben heel veel elementen aangekaart. Welke keynote wil je zeker meegeven aan de mensen, met rendementsberekeningen in het achterhoofd?

Frédéric: In het woord key zie je knowledge empowers you. Hoe meer kennis je hebt, hoe beter je beslissing. Voor je investeert in vastgoed, ga bij de juiste mensen te rade. Laat u adviseren. Ga niet zomaar bij iedereen langs, dat heeft ook geen zin. Dan ga je 20 keer een andere visie horen. Ga langs degenen die ervaring hebben. Ga langs bij mensen die al eens geïnvesteerd hebben in vastgoed. Wat zijn de do’s en dont’s? Wat hebben jullie meegemaakt en anticipeer daar op. Durf. Heb geen schrik.

De interest staat op 0,11%. Als de inflatie 2% is, verlies je 1,39% koopkracht, elk jaar. Waarom zou je dat op uw rekening laten staan? Durf effectief die stap te zetten. Heb geen schrik. Ga langs bij de juiste mensen, bij de juiste personen, die weten waarover ze spreken, die weten dat het zal verhuurd worden, dat het een goede locatie is, dat het een goed product is, dat het aan alle voorwaarden voldoet. Ik spreek over voorwaarden die in de volgende 10 jaar noodzakeljk zijn, niet in de vorige 10 jaar.

Geert: Frédéric, ik vond het heel aangenaam. Het was een super leuke podcast. Hartelijk bedankt.

Bekijk, beluister al onze podcasts hier.