Bespaar belastingen dankzij gesplitste aankoop

Benieuwd hoe u bij vastgoed veel belastingen bespaart dankzij de gesplitste aankoop? BRODY verklapt het u graag.

Erfbelasting als vergiftigd geschenk

U geniet zelf volop van uw vastgoedinvestering. Als verstandige belegger denkt u ook al aan de toekomst. Wilt u bij overlijden de Staat rijker maken, of toch vooral uw gezin en familie laten meegenieten van hetgeen u opbouwde?

Zelfs bij een relatief beperkte erfenis of bescheiden woning moet u rekening houden met de erfbelasting -ook ‘successierechten’ genaamd-. Zodra uw (onroerende) erfenis per (klein)kind meer dan 250.000 EUR bedraagt, betaalt uw erfgenaam in Vlaanderen maar liefst 27% belastingen op de ‘schijf’ boven 250.000 EUR.

Hoe meer uw afstammelingen erven, hoe zwaarder ze er op belast worden door het progressieve belastingtarief. Met meerdere eigendommen bedraagt uw erfenis per kind al snel meer dan voormeld bedrag. De Vlaamse erfbelasting tussen andere familieleden dan uw (klein)kinderen loopt zelfs op tot 65 %, en 80% voor niet-verwanten. Er bestaat gelukkig een perfect legale oplossing.

Slimme schenking maakt iedereen gelukkig

Kent u de beste manier van successieplanning?

  • Slimme schenkingen. De schenkingsrechten zijn namelijk behoorlijk lager dan de successierechten, zelfs indien het om reeds aangekocht vastgoed. Voor onroerende goederen zijn de schenkingstarieven in Vlaanderen in 2015 aanzienlijk verlaagd en vereenvoudigd: zo betaalt men nu 9% op de schijf tussen 150.000 en 250.000 EUR, en 18% voor het deel erboven.

U wenst wel nog het recht van bewoning en de huuropbrengsten voor uzelf? Geen probleem: u kan bij een schenking het vruchtgebruik behouden.

Houd wel rekening met de progressiviteit van de schenkingsrechten (ook hier tellen de beruchte ‘schijven’). Daarom zit er meestal een tussenperiode van 3 jaar tussen meerdere schenkingen. Op www.notaris.be vindt u hier meer uitleg over. Of klop eens bij BRODY aan…

Bij BRODY denken we namelijk samen met u vooruit. We zorgen nog vòòr de aankoop van uw vastgoed voor belastingvermindering. Lees mee hoe de gesplitste aankoop werkt.

‘Roerend’ eens over gesplitste aankoop

Iedereen is het roerend eens over de voordelen van dergelijke gesplitste aankoop:

  • Besparing 1: Geen erfbelasting maar lagere schenkingsrechten.
  • Besparing 2: Enkel de blote eigendom wordt belast. Gratis ‘schenking’ van vruchtgebruik bij overlijden.
  • Besparing 3: Vlak tarief (i.p.v. progressief).
  • Besparing 4: Laag tarief van slechts 3%.

Deze techniek van de gesplitste aankoop zorgt er voor dat uw (klein)kinderen -dankzij een tussenstap- de blote eigendom van uw nieuwe vastgoed bekomen aan een belasting van slechts 3%. Bij een later overlijden groeit deze blote eigendom automatisch én zonder bijkomende belastingen aan tot volle eigendom.

Maar hoe werkt deze techniek van belastingbesparing precies?

De juridische finesse zit hem in het feit dat u eigenlijk geld, dus een roerend goed, schenkt. Het gaat om een som geld ter waarde van de blote eigendom van het vastgoed dat u op het oog hebt. Op schenkingen van dergelijke roerende goederen is een heel voordelig, vlak tarief van slechts 3% van toepassing! Vervolgens koopt uw kind hiermee de blote eigendom, terwijl u het vruchtgebruik van het onroerend goed aankoopt.

Extra tip: U doet dit voor uw familie en wil misschien niet dat zij voor de kosten moeten opdraaien. Indien u zelf deze kosten van deze schenking (3% en de notariskosten) ten laste neemt in de schenkingsakte, wordt dit niet aanzien als een bijkomende schenking, en dus niet extra belast.

U merkt het: BRODY is niet alleen gespecialiseerd in vastgoed, maar ook in de bijhorende successieplanning op maat van u en uw familie. Interesse in belastingbesparingen bij de aankoop van kwalitatief vastgoed? Maak vrijblijvend een afspraak voor persoonlijk investeringsadvies.