Vaste én variabele woonkredieten staan historisch laag

Wie op zoek is naar een lening voor zijn huis, zal merken dat de woonkredieten zich op een ronduit spectaculair laag peil bevinden. Wie geld leent voor een huis of appartement, betaalt momenteel dus beduidend minder. Bovendien is het dieptepunt nog niet meteen in zicht. Het is dus de ideale moment voor een vastgoedinvestering!

Concrete cijfers

Een lage rente is natuurlijk een goede zaak voor potentiële kopers, zeker voor diegenen die al een behoorlijke som aan eigen middelen kunnen inbrengen. Wat tot voor kort een utopie leek, wordt nu door experts bevestigd: het is op dit moment perfect mogelijk om amper 1 procent rente af te betalen voor je variabele woninglening op 20 jaar. Een voorwaarde hierbij is dat het financieringsaandeel zo klein mogelijk is. Wie minder dan 80 procent ontleent, zit doorgaans goed. Vaste rentes op 20 jaar situeren zich nu rond de 1,25 en 1,35 procent, maar mits een laag financieringsaandeel én gunstige onderhandelingen, kan dit zakken tot 1,13 procent. Er zijn twee aanwijsbare oorzaken: het Coronavirus en nieuwe maatregelen van de ECB.

Coronavirus: bezorgdheid vertaalt zich naar de markten

Met het uitdoven van de woonbonus kenden de vraag en dus de kost voor woonkredieten eind 2019 een lichte stijging. Nu dit achter de rug is, is een weerslag alleen maar logisch. Dat terugslageffect was in 2020 al goed voelbaar. De daling van de marktrente wordt nu stevig versterkt door de grote bezorgdheid over de impact van het Coronavirus op alle economische activiteiten. Ook de Belgische staatsrente kreeg klappen. Zo is de tienjaarrente nu 25 punten negatief. Die bezorgdheid zal de komende periode wellicht nog toenemen.

Geplande maatregelen van de ECB: ook gunstig voor woonkredieten

In de context van een dergelijke economische onzekerheid, zullen overheden willen ingrijpen. De ECB zal maatregelen nemen om de economie levensvatbaar te houden. Een logische ingreep is volgens kenners het verlagen van de depositorente, die nu al 50 basispunten in het rood staat. Uiteraard moeten banken ook hun risico’s beperken: een recessie kan jobverlies en wanbetalingen teweegbrengen. Ook al komen deze dalingen dus niet volledig bij de klant terecht, de rente blijft uitzonderlijk laag.

Wie nu tegen 1 procent leent, verdient zelfs aan zijn lening, doordat de inflatie hoger ligt dan de te betalen rente. Vorig jaar kwam de inflatie uit op 1,2 procent; ook deze prognose is dus gunstig. In ons aanbod vind je aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Leen nu voor een opvallend lage intrestkost en profiteer van een bijzonder hoog rendement. Contacteer de Brody experts