Hoe financier je vastgoed? 5 mogelijkheden

Om te investeren in vastgoed, heb je flink wat geld nodig. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om aan dat geld te komen. De klassieke hypothecaire lening is de bekendste manier om vastgoed te financieren, maar je kan ook eens verder gaan kijken. Er zijn immers nog verschillende alternatieven, die – naargelang je situatie – voor jou misschien beter zijn.

Als je een nieuwe woning aankoopt, of als je bestaand vastgoed wil gaan renoveren, is het meestal interessant om een lening aan te gaan. Maar welke leningen bestaan er?

Hypothecaire lening

De bekendste mogelijkheid is de hypothecaire lening, waarbij je een hypotheek afsluit voor je nieuwe pand. Maar voor je die lening kan krijgen, zal de bank onderzoeken of je het gevraagde bedrag wel elke maand netjes kan aflossen. Daarbij houden ze onder andere rekening met je inkomsten, andere kredieten, de financiële reserves die je hebt en – zeker bij een tweede woning – het percentage van het aankoopbedrag dat je wil lenen.

Als je een woning koopt om te verhuren, houdt de bank ook rekening met (een deel van) je huurinkomsten, ten minste, als je kan aantonen dat die regelmatig zullen binnenkomen. Dat is dan weer afhankelijk van locatie, prijs, grootte en staat van het pand.

Wederopname van kapitaal

Een van die mogelijkheden om vastgoed te financieren is de wederopname van kapitaal. Dat betekent dat je kapitaal uit een al bestaande lening opnieuw opneemt. Als je bijvoorbeeld je gezinswoning hebt bekostigd met een hypothecaire lening, en die is bijna afgelost, kan je het terugbetaalde kapitaal opnieuw ontlenen, tegen de actuele rentetarieven.

Het voordeel? Je hoeft niet opnieuw naar de notaris om een hypotheek te vestigen. Een wederopname van kapitaal kan zolang de hypotheek op je woning loopt, en die periode is vastgelegd op dertig jaar. Het nadeel? De hypotheek ligt op je eigen gezinswoning, en niet op je investeringspand. In het allerergste geval kan dus de gezinswoning verkocht worden, al gebeurt dat zelden.

Bulletkrediet: een groepsverzekering of aandelenportefeuille

Als je al voldoende kapitaal hebt, is een bulletkrediet ook een mogelijkheid. Daarbij betaal je tot de looptijd verstreken is alleen interesten. Pas dan los je het volledige kapitaal af. Om zo’n lening te kunnen krijgen, moet je kunnen aantonen dat je ze zal kunnen terugbetalen als het moment aangebroken is. Bijvoorbeeld omdat je de uitbetaling van obligaties verwacht of omdat je een groepsverzekering hebt lopen, waarin je al een flink potje bijeen spaarde dat bij je pensioen vrijgegeven wordt.

Maar het kan ook zijn dat je veel obligaties bezit, die over enkele jaren vervallen, of een aanzienlijke aandelenportefeuille hebt die je in pand kan geven. In dat geval beslist de bank welk bedrag je kan lenen op basis van de inhoud van je portefeuille.

Een bulletkrediet wordt meestal voor kortere looptijden (circa 5 à 10 jaar is gebruikelijk) afgesloten, en de rente ligt een stuk hoger dan bij de klassieke hypothecaire lening. Een bulletkrediet is een erg specifieke vorm van financiering. Informeer je bij je bank of je hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.

Renovatie- of energielening

Als een van je panden opknapwerk nodig heeft, kan je ook die kosten op verschillende manieren financieren. Je kan ervoor kiezen om de renovatiekosten mee te nemen in je woonlening, of je kan een aparte renovatielening afsluiten. Een aparte lening is flexibeler: er komt geen notaris bij kijken, er is geen waarborg nodig en ze is makkelijker af te sluiten. Maar uiteraard is de rente op die manier wel hoger. Als je leent voor groene investeringen, kan je bij de bank vaak een verlaagde interestvoet krijgen.

Renteloos lenen

Een laatste en zeer voordelige mogelijkheid voor wie in 2021 vastgoed wil financieren, is een renteloze lening bij je energierenovatie. Als je binnen de vijf jaar na aankoop die woning grondig renoveert, kan je in aanmerking komen voor een renteloze lening. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Je moet de woning verworven hebben vanaf 2021
  • Het pand moet in het Vlaams gewest liggen
  • Het EPC-label bij de aankoop moet E of F zijn voor een woning, en D, E of F voor een appartement
  • Je moet bij je renovatie de EPC-waarde verhogen tot categorie C of hoger (voor een woning) of categorie B of hoger (voor een appartement)

Deze renteloze lening is alleen mogelijk in combinatie met een hypothecair krediet.

Er zijn dus veel manieren om je vastgoed te financieren, en welke het best bij jouw project past, hangt af van je eigen situatie. Benieuwd naar jouw mogelijkheden? We raden je aan om eerst contact te nemen met je bank om een algemeen idee van de mogelijkheden te krijgen, daarna helpen onze experts je graag verder met de praktische keuze – welk vastgoed koop je nu best met die financiering?