Is een bulletkrediet interessant voor vastgoedinvesteerders?

Bulletkrediet: voor- en nadelen in 8 bullets

U weet dat vastgoed een interessante belegging is, net als lenen hiervoor een slimme zet kan zijn. Omwille van de lage intresten, het hefboomeffect van vreemd kapitaal, fiscale voordelen zoals de intrestaftrek en het rendement van vastgoed natuurlijk. U bent niet alleen: de afgelopen jaren noteerden de banken 20% meer leningen voor een tweede verblijf, waarvan de helft bedoeld is voor verhuur. Maar wat is nu precies een bulletkrediet, en is het ook iets voor u?

Een bulletkrediet of (einde)termijnkrediet is een hypothecaire lening met lage maandlast voor personen met kapitaal in het vooruitzicht, of beter nog: die hun reeds opgebouwde kapitaal niet (volledig) hiervoor willen aanspreken.

Als ontlener betaalt u tijdens de looptijd van het bulletkrediet enkel intresten (zij het aan een hogere intrestvoet). Het volledige kapitaal dient u pas op de laatste vervaldag terug te betalen: de bewuste ‘bullet’ of ‘balloon’. Dergelijke lening –meestal gebruikt voor tweede verblijf of opbrengsteigendom- is niet voor iedereen een geschikte oplossing. Wij zetten de voor- en nadelen van zo’n aflossingsvrije lening voor u op een rijtje:

VOORDELEN BULLETKREDIET:

  • Enkel intresten betalen. 
  • Uw kapitaal blijft onaangetast. Vrijheid om uw geld in te zetten hoe u dit wenst: andere beleggingen, meerdere vastgoedinvesteringen.
  • Bijkomende investeringsmogelijkheid: door huuropbrengsten in te zetten voor andere beleggingen.
  • ‘Silver bullet’ voor 50+ (meer dan 1/3e van leners): nakende pensionering beperkt uw aflossingscapaciteit en leningsmogelijkheden niet, integendeel (uitbetaling pensioensparen, erfenis,… vormen juist waarborg voor bulletkrediet).

NADELEN:

  • Duurder: hogere intrestvoet en voortdurend berekend op volledige kapitaal. Intresten bedragen 0,25% tot zelfs 1,5% meer, afhankelijk van de bank.
  • Meer kosten: hypothecaire inschrijving met bijhorende kosten is immers verplicht (i.p.v. goedkopere hypothecaire mandaat). Snel €1.000 duurder.
  • Risicovol. Het risico is groot dat u er –door beursschommelingen, onverwachte tegenslag of gebrek aan discipline bij het sparen van de huuropbrengsten- niet in slaagt om voldoende kapitaal te verzamelen tegen het einde van de krediettermijn.
  • Strenge voorwaarden zoals hogere eigen inbreng en ‘waarborg’ voor de bank. Daarom eerder voor kapitaalkrachtigen of personen met voldoende opgebouwde reserve bv. via groepsverzekering of levensverzekering (pensioensparen).

Bij BRODY maken wij er een punt van om u correct te informeren op een boeiende manier. Doe even mee met onderstaande quiz en kom te weten of een bulletkrediet past bij uw concrete situatie:

QUIZ: ontdek of bulletkrediet iets voor u is!

VRAAG 1: BENT U 50 JAAR OF OUDER?

JA -> Proficiat! U bouwde al behoorlijk wat kapitaal op in de vorm van spaargeld, een reeds opgebouwde (!) reserve van levensverzekering of groepsverzekering, of een andere opbrengsteigendom die u in de toekomst zal verkopen. U kan een bulletkrediet overwegen voor de aankoop van een opbrengsteigendom of tweede verblijf. Informeer u goed en beding zo laag mogelijke intresten (dankzij koppeling aan levensverzekering bijvoorbeeld).

NEE, IK BEN NOG AAN MIJN EERSTE JEUGD BEZIG -> Ga door naar de volgende vraag.

VRAAG 2: GAAT HET OM UW EERSTE WONING?

JA -> Een bulletkrediet is niet aangewezen voor de aankoop van een gezinswoning. Vaak voldoet u niet aan de voorwaarden die banken stellen. Bovendien is het risicovol en slaagt u er door allerlei onverwachte gebeurtenissen misschien niet in om het volledige kapitaal bijeen te sparen tijdens de looptijd.

NEE, IK WIL INVESTEREN IN VASTGOED-> Ga naar vraag 3.

VRAAG 3: HEBT U VOLDOENDE WAARBORGEN?

JA -> Goed gedaan! U verdiende al behoorlijk uw boterham, hebt misschien andere panden in uw bezit. Of u bent zeker van een erfenis (als reservataire erfgenaam van iemand die het geld niet over de balk zal gooien bijvoorbeeld). De bank wenst dergelijk reeds opgebouwd kapitaal als ‘onderpand’ voor een bulletkrediet, ook al moet u dat geld nog niet effectief inzetten hiervoor. Ga niet over één nacht ijs en weeg voor-en nadelen zorgvuldig af vooraleer u voor een eindetermijnkrediet kiest.

TIP BIJ BULLETKREDIET: COMBINEER een eindetermijnkrediet met een gewone lening.

NEE, GEEN WAARBORG -> Helaas, banken geven geen cadeaus. Men zal uw bulletkrediet (terecht) weigeren, of u zal er echt torenhoge intresten voor moeten betalen. Bovendien riskeert u dwanguitvoering wanneer u niet het volledige kapitaal verzamelde tegen het einde van de rit. Bulletkredieten en kapitaalkracht horen samen…

Proficiat, you bit the bullet: u las ons artikel zorgvuldig, deed de quiz, en werd beloond met nuttige kennis over bulletkredieten. U ontdekte of zo’n eindetermijnkrediet wel of niet past in uw concrete situatie.

Bulletkrediet of toch maar een gewone lening, waarvoor u ook kiest, kies vooral voor interessant vastgoed dat rendeert. Neem een kijkje in de uitgebreide vastgoedportefeuille van BRODY of lees hier meer informatie.