Welke termijn kies je voor je huurcontract?

Van het zoeken van het juiste investeringspand, tot het tekenen van je huurcontract: vastgoed verhuren is een behoorlijk traject, waarbij je flink wat knopen moet doorhakken. Eentje daarvan is het bepalen van de termijn van je huurcontract. 3-6-9, jaarcontract, opzegtermijnen en vergoedingen… gaat het je al duizelen? We helpen je op weg!

Huurders worden in Vlaanderen erg goed beschermd. Dat is een goede zaak, maar het zorgt er ook voor dat je als verhuurder goed op de hoogte moet zijn van de regels. Te beginnen met de verschillende soorten contracten.

De twee voornaamste contracten zijn de huurovereenkomsten van korte duur en de huurovereenkomsten van 9 jaar. Er zijn nog twee andere vormen (contracten langer dan 9 jaar, en levenslange overeenkomsten), maar die komen minder vaak voor.

Een overeenkomst van korte duur: hoe werkt het?

Elk huurcontract dat wordt afgesloten voor minder dan drie jaar, is een overeenkomst van korte duur. Deze overeenkomsten kunnen eenmalig verlengd worden, zolang de totale duur maar niet langer wordt dan drie jaar. Is dat wel zo, dan wordt het korte contract automatisch een contract van negen jaar.

Een huurovereenkomst van korte duur eindigt als een van de twee partijen, jij of je huurder, minstens drie maanden voor de einddatum het contract opzegt. Gebeurt dat niet, dan blijft de oorspronkelijke overeenkomst lopen, en gaat die stilzwijgend over in een contract van negen jaar (vanaf de originele begindatum).

Wie kan een huurovereenkomst van korte duur voortijdig beëindigen?

Als verhuurder kan je een huurovereenkomst van minder dan drie jaar niet voortijdig beëindigen. Je huurder kan dat wel doen, maar moet dan wel een vergoeding betalen. Bovendien moet de huurder rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden.

Een overeenkomst van negen jaar, hoe werkt dat?

Hoe gek het ook mag klinken: elke huurovereenkomst die wordt afgesloten voor drie tot negen jaar, wordt bekeken als een overeenkomst voor negen jaar. Na afloop van die negen jaar, kan je als verhuurder het contract beëindigen door zes maanden voor de vervaldag op te zeggen. Voor een huurder geldt een opzegtermijn van drie maanden. Zegt geen van beiden op, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd met drie jaar. Na die drie jaar kan je opnieuw het contract beëindigen.

Een huurovereenkomst van negen jaar voortijdig beëindigen als verhuurder

Heb je een huurovereenkomst van meer dan drie jaar afgesloten, maar wil je die beëindigen voor het verstrijken van de gebruikelijke negen jaar? Dat kan enkel in bepaalde gevallen.

1. Persoonlijk gebruik

Je kan de huurovereenkomst op elk moment stopzetten om zelf de woning te betrekken, na een opzegtermijn van zes maanden. Na de eerste drie jaar van je contract, kan je de overeenkomst ook stopzetten om een familielid in de woning te laten wonen.

2. Grondige renovatiewerken

Wil je de woning stevig onder handen nemen, kan je het huurcontract daarvoor beëindigen. Ook hiervoor geldt een opzegtermijn van zes maanden. Je kan een renovatie pas drie jaar na het begin van het contract inroepen als reden om het contract te beëindigen.

3. Het betalen van een schadevergoeding

Zijn er drie of zes jaar verstreken, dan kan je je contract ook zonder reden beëindigen, als je een schadevergoeding betaalt. De vergoeding bedraagt negen maanden huur na drie jaar, en zes maanden huur na zes jaar. Ook hier moet je rekening houden met een opzegtermijn van zes maanden.

Let wel op: als jij als verhuurder het contract opzegt, kan de huurder een tegenopzegging van één maand inroepen, zonder daarvoor een schadevergoeding te betalen.

Een huurovereenkomst van negen jaar beëindigen als huurder

Ook een huurder kan een lange huurovereenkomst beëindigen. Doet hij dat tijdens de eerste drie jaar, krijg je als verhuurder een schadevergoeding (drie maanden huur tijdens het eerste jaar, twee maanden tijdens het tweede jaar en één maand tijdens het derde jaar). Een huurder heeft een opzegtermijn van drie maanden.

Korte of lange duur? Dat hangt van je pand af!

Kies je nu voor jouw investeringspand het best voor een huurcontract van korte of lange duur? Dat hangt af van jouw de ideale huurder. Zit je in een omgeving waar veel expats op zoek zijn naar huurwoningen? Dan zullen korte contracten aantrekkelijker zijn, waardoor je pand sneller verhuurd geraakt. Daarbij komt uiteraard wel, dat je waarschijnlijk ook sneller op zoek zal moeten gaan naar nieuwe huurders. Mik je op gezinnen? Dan zijn negenjarencontracten de norm. Je bent dan zelf minder flexibel, en kan niet zo snel opzeggen, maar hebt wel meer kans op langetermijnhuurders. Het is dus een kwestie van afwegen met welke contractvorm je het minste risico op leegstand loopt.

Vragen? Onze adviseurs staan je graag bij in jouw zoektocht naar een geschikte huurder. Bekijk onze investeringspanden hier.