Een goede huurder vinden doet u zo

U hebt slim geïnvesteerd in vastgoed, of overweegt om dit te doen. Nu wil u een goede huurder vinden die vlot betaalt, voor optimaal huurrendement. Maar hoe pakt u dit aan? Welke informatie over kandidaat-huurders mag u als verhuurder opvragen, en wanneer? Dankzij dit artikel hebt u een goede leidraad bij de selectie van ernstige en solvabele kandidaat-huurders voor uw nieuwbouwappartement of andere woning.

Selectie van huurders: contractuele vrijheid

Als verhuurder hebt u principiële keuzevrijheid. Dit wil zeggen dat u vrij bent om een huurcontract af te sluiten met wie u wenst. Uiteindelijk kan u slechts één huurder kiezen uiteraard. U mag gerechtvaardigde eisen stellen aan uw huurder. Daarbij mag u een legitieme, niet-discriminatoire selectie uitvoeren, om zo uw economische belangen veilig te stellen.

De volgende nuttige informatie mag u opvragen tijdens het selectieproces:

Zo vindt u een vermogende huurder

U wil uiteraard dat de huurder telkens tijdig betaalt. Bijzondere aandacht voor het vermogen van kandidaat-huurders is dan ook essentieel.

 • De timing bij het opvragen van gegevens over potentiële huurders is wel van belang. Zo mag u of uw makelaar vòòr een plaatsbezoek slechts een beperkt aantal contactgegevens opvragen. Pas bij de ondertekening van het contract informeert men naar geboorteplaats en de datum van de huurder. Dit om diens meerderjarigheid en identiteit na te gaan.

Na het plaatsbezoek mag u als volgt controleren of de huurder in staat is om zijn of haar huurdersverplichtingen na te komen en tijdig de huur te betalen.

 • Om kandidaat-huurders na een plaatsbezoek te vergelijken, kan u gebruik maken van standaardinlichtingenfiche opgesteld door Unia, het BIV (=Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en de Privacycommissie.
 • Essentieel is de solvabiliteit van de kandidaat-huurder. Dé vraag der vragen is dan ook deze naar het vermogen van de potentiële huurder. Uw makelaar is trouwens aansprakelijk indien de solvabiliteit van de huurder onvoldoende werd gecheckt.

Belangrijke nuances: het gaat om het vermogen in ruime zin (een borg is eveneens relevant bijvoorbeeld), en om de hoogte van het inkomen. De aard of bron van het inkomen is geen relevant criterium. Zo komt een regelmatig vervangingsinkomen evenzeer in aanmerking indien het voldoende hoog is.

 • Vraag als verhuurder naar een document dat de solvabiliteit van uw potentiële huurder bewijst. Denk aan loonfiches of bewijzen van vervangingsinkomen van de laatste drie maanden.
 • In dit kader is het aangewezen om eveneens te informeren naar het bedrag van de huidige huur. Ook om dit te vergelijken met de huur die men aan u zal moeten betalen.
 • Laat als tweede document het bewijs van betaling van de laatste drie maanden huur voorleggen door de kandidaat-huurder.

Ook deze eisen mag u als verhuurder stellen

Vragen naar het vermogen van potentiële huurders is dus perfect toegelaten. De kandidaat-huurder moet immers in staat zijn om tijdig de huur te betalen. Er zijn nog andere huurdersverplichtingen die uw kandidaat moet naleven. Bijgevolg mag u als verhuurder verder informeren naar een aantal belangrijke bijkomende zaken.

Een uittreksel uit het strafregister mag u echter niet opvragen. Dit omwille van de bescherming van persoonsgegevens. De hoogte en regelmatigheid van het huidige inkomen zijn daarentegen wel relevant, net als het gedrag van de kandidaat-huurder en de indruk of iemand de onderhoudsverplichting ernstig zal nemen.

Informeren naar de gezondheidstoestand is evenmin toegelaten. Tenzij dit echt van belang is, gelet op de inrichting van de woning met vele trappen bijvoorbeeld. Een lift plaatsen is meestal te duur, of technisch niet mogelijk. Houd wel rekening met subsidies die bepaalde aanpassingen redelijk en betaalbaar houden. Zo kan er een tegemoetkoming zijn voor het plaatsen van een hellingbaan.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Informeer naar de samenstelling van het gezin. De onthaalcapaciteit van de woning is immers niet onbeperkt.
 • Tip: laat het maximum aantal bewoners opnemen in het huurcontract.
 • Een assistentiehond wordt niet als een gewoon huisdier beschouwd. Vervolgens valt dit dus niet onder een eventueel verbod van huisdieren.
 • Een verblijfsvergunning die minder lang geldig is dan de duurtijd van de huurovereenkomst kan een gegronde reden zijn om een andere huurder te kiezen, iemand met een definitieve verblijfsvergunning bijvoorbeeld.
 • Uw kandidaat-huurder moet het huishoudelijk reglement aanvaarden.
 • Een plaatsbeschrijving is niet alleen verplicht maar ook erg nuttig om de staat van de woning vast te stellen.
 • Tip: om u ervan te vergewissen dat uw woning of appartement goed onderhouden blijft, laat u een jaarlijks bezoek door de verhuurder toe in het huurcontract (na aankondiging uiteraard).

Ernstige kandidaat-huurders selecteren valt dankzij bovenstaande tips van ons Brody-team dus goed mee. Meer en meer mensen investeren in vastgoed in deze tijden van lage intrestvoeten en onzekere beurskoersen. Ook interesse in een concreet nieuwbouwproject met mooi rendement? Contacteer ons nu voor meer informatie.