De huurprijzen blijven stijgen: mag je als verhuurder je prijs zomaar verhogen?

De huurprijzen in Vlaanderen blijven stijgen. Zo bedraagt de gemiddelde huurprijs voor een appartement nu voor het eerst meer dan 750 euro. Kan je daar als verhuurder zomaar op inspelen en je huurprijs verhogen? We zochten het voor je uit.

Door de hoge vraag naar huurappartementen, worden de prijzen steeds verder de hoogte in gejaagd. Dat maakt het verhuren van vastgoed natuurlijk steeds aantrekkelijker. Maar hoewel je als eigenaar je huurprijs zelf mag bepalen, mag je niet zomaar op elk moment de huurprijs verhogen. Hoe zit dat precies?

First things first: het huurcontract is bindend

De basis is simpel: je moet je houden aan de huurwetgeving en het huurcontract. Zo moet je bijvoorbeeld altijd de correcte huurprijs en eventuele gemeenschappelijke kosten vermelden op elke publicatie over je appartement (online advertenties, bordjes…). Ook in het huurcontract moet de huurprijs vermeld staan, net als de looptijd. In principe ligt die prijs dus vast voor de duur van het contract. Maar… er zijn uitzonderingen.

Indexatie: een jaarlijkse aanpassing

Allereerst is er natuurlijk de indexatie. Als verhuurder mag je elk jaar de huur verhogen met een wettelijk bepaald percentage, dat gebaseerd is op de gezondheidsindex. De nieuwe huurprijs gaat dan telkens in op de ‘verjaardag’ van het contract. Van zo’n indexatie moet je je huurder steeds (schriftelijk) op de hoogte brengen. De indexatie wordt ook altijd bepaald aan de hand van een wettelijk vastgelegde formule.

Prijswijziging? Als die gerechtvaardigd is.

Los van een indexatie, kan je als verhuurder ook een huurprijsherziening aanvragen, maar dat kan alleen als de situatie aanzienlijk veranderd is. Het kan dan gaan om nieuwe omstandigheden, zoals een drastische opwaardering van de buurt, of werkzaamheden of energiebesparende maatregelen, zoals een renovatie van het dak of de gemeenschappelijke delen. Let wel op, het mag niet gaan om investeringen die je als verhuurder hebt gemaakt om te voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen.

Zo’n prijsherziening kan je aanvragen in een specifieke periode: tussen de negende en de zesde maand voor het aflopen van een driejarige periode van je contract. Tenzij het gaat om energiebesparende maatregelen, dan kan je op elk moment een prijsherziening aanvragen. De huurder heeft daarna drie maanden de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.

Want je kan als verhuurder de nieuwe prijs niet zomaar opleggen aan je huurder. Beide partijen moeten het onderling eens worden over de herziening. Als dat niet lukt, zal de vrederechter tussenkomen. Die beoordeelt dan of de werkzaamheden gezorgd hebben voor een stijging van minstens 10% van de huurwaarde, en als dat zo is, zal de vrederechter ook de eventuele nieuwe huurprijs bepalen.

Kortom: je huurprijs verhogen kan, als daar een gegronde reden toe is, die je als verhuurder ook kan staven. Bovendien moet de wijziging op het juiste moment doorgegeven worden.

Op zoek naar een gloednieuw appartement om te verhuren? Bekijk hier onze nieuwbouwprojecten.