Wie ontsnapt nog aan de renovatieplicht?

We moeten met z’n allen inspanningen gaan leveren om het klimaat te sparen, en hoe we dat moeten doen, dat staat ondermeer beschreven in het Vlaams klimaatplan. De focus van dat klimaatplan ligt op 2 zaken: wagens en… gebouwen. Ben je dus de komende jaren van plan te investeren in vastgoed? Dan heeft het klimaatplan ook invloed op jou. Hoe? Dat vertellen we je graag.

Het Vlaams klimaatplan, dat de basis vormt voor het beleid van 2021 tot 2030, werd begin november 2021 aangevuld met een pakket extra maatregelen, die vooral focussen op gebouwen en elektrische wagens. Concreet gaat het in het geval van de gebouwen over het volgende: voor niet-residentiële gebouwen komt er een renovatieplicht vanaf 2022, en voor residentieel vastgoed komt die verplichting er vanaf 2023.

In eerste instantie geldt de renovatiepicht voor nieuwe eigenaars. Wie vanaf 2023 een woning koopt met een EPC-waarde E of lager, moet binnen de vijf jaar inspanningen doen om niveau D of hoger te bereiken. Maar naarmate de tijd vordert zullen ook andere vastgoedeigenaars gestimuleerd en/of verplicht worden hun woning op te waarderen. De bedoeling is dat tegen 2040 alle woningen in de regio energiezuinig zijn.

EPC-waarden van élke woning opkrikken

Het doel van deze maatregelen is het verbeteren van de EPC-scores van woningen, en dus ook de uitstoot verminderen. Wie al vastgoed bezit, ontspringt de dans, maar dat duurt maar even. Want tegen 2025 moeten alle appartementen en rijhuizen (minstens) niveau E halen. Tegen 2030 wordt die norm opgetrokken naar D, en in 2040 zou er gestreefd worden naar C. Gaat het om open of halfopen bebouwing, dan zijn de normen iets minder streng: zij moeten in de eerste fase streven naar een F-score, om dan daarna te verminderen tot E, en in 2040 uiteindelijk een D-score.

De renovatieplicht heeft een flinke impact op vastgoedeigenaars, want de kosten voor het opkrikken van de EPC-waarde kunnen behoorlijk oplopen, berekende de Confederatie Bouw. Volgens hen zou het 26.000 à 37.000 euro kosten om een woning met energielabel E of F te upgraden naar het energielabel D.

Richtlijnen voor nieuwbouw

De maatregelen die nu ingevoerd worden, gelden niet alleen voor renovaties, maar ook voor nieuwbouw. Ben je dus van plan zelf een woning te (laten) bouwen, dan zijn er ook voor jou nieuwe aandachtspunten. Begin je er aan in 2023, dan mag je je woning bijvoorbeeld niet meer verwarmen met een gasketel, maar moet je minstens een hybride warmtepomp installeren. En vanaf 2026 is een aardgasaansluiting zelfs niet meer toegelaten.

Nieuwbouw kopen = risico op renovatie vermijden

Dit kluwen aan maatregelen en richtlijnen heeft dan wel een gunstige invloed op het klimaat, maar legt ook behoorlijk wat druk op de schouders van vastgoedeigenaars en -investeerders. Voldoet je woning immers niet aan de geldende normen, dan loop je het risico op een ongeschiktheidsverklaring. En dat is iets dat je als verhuurder of bewoner uiteraard altijd wil vermijden.

Het enige dat je als investeerder kan doen, is het (zo) veilig (mogelijk) spelen, door te kiezen voor een nieuwbouwproject. Zo hoef jij je niets aan te trekken van veranderende regelgeving: projectontwikkelaars moeten immers te allen tijde voldoen aan (nog) strenge(re) normen, waardoor jij verzekerd bent van een zorgeloze investering, die nog jarenlang voldoet aan de steeds strenger wordende eisen.

Benieuwd hoe energiezuinig onze projecten zijn? Kom eens langs!