De plaatsbeschrijving, een onmisbaar document

Hoe verzeker je dat je je appartement in de oorspronkelijke staat terug krijgt na verhuur en je eventueel schadevergoeding kan krijgen voor aangebrachte schade? Simpel, met een plaatsbeschrijving. Dit document is verplicht bij het verhuren van vastgoed. En maar goed ook, want het kan je heel wat discussie en zelfs kosten besparen. Hoe verloopt zo’n plaatsbeschrijving, wanneer is er een nodig, en waarom is ze zo belangrijk?

Een plaatsbeschrijving mag je vrij letterlijk nemen: het is een omschrijving van de toestand van een bepaald onroerend goed. Het gaat om een schriftelijk document, waar je meestal ook gedetailleerde foto’s aan toevoegt.

Waarom een plaatsbeschrijving?

Dat een plaatsbeschrijving verplicht is, heeft zo zijn redenen. Het is zo dat de huurder op het einde van het huurcontract de woning of het appartement in dezelfde staat moet teruggeven, als bij het begin. Maar wie bepaalt die beginstaat? Wel, die staat vastgelegd in de plaatsbeschrijving.

Door aan het begin en aan het einde van het contract gedetailleerd op te lijsten in welke staat het goed is, wordt duidelijk of er tijdens de looptijd extra schade is ontstaan. En dat is belangrijk voor jou als verhuurder, want die schade moet meestal door de huurder hersteld of vergoed worden. Tenzij ze het gevolg is van slijtage door ouderdom of overmacht.

Wanneer vindt de plaatsbeschrijving plaats?

Een plaatsbeschrijving is verplicht aan het begin van elke huurovereenkomst en moet opgemaakt worden terwijl de woning nog onbewoond is, of tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst. Het document wordt integraal bij de huurovereenkomst gevoegd en officieel mee geregistreerd.

Als de huurder niet ingaat op je vraag om een plaatsbeschrijving op te maken, kan je zelfs aan de vrederechter vragen om een deskundige aan te duiden die de plaatsbeschrijving dan zal opmaken.

Ook op het einde van het contract vindt er een plaatsbeschrijving plaats. Het is namelijk door die twee documenten met elkaar te vergelijken, dat duidelijk wordt welke schade er doorheen de huurperiode is ontstaan.

Hoe pak je zo’n plaatsbeschrijving aan?

Er zijn een paar manieren waarop je een plaatsbeschrijving kan opmaken. Ofwel maak je ze als verhuurder samen met de huurder op, ofwel stellen jullie in samenspraak een deskundige (vb. vastgoedmakelaar, vastgoedexpert, architect, …) aan. Als je het niet eens raakt met de huurder over de procedure, kan de rechter een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving op te maken. In elk van de voormelde scenario’s  worden de kosten gedeeld tussen de twee partijen.

Voor het opstellen van een correcte plaatsbeschrijving zijn er enkele voorwaarden. Zo moeten de twee partijen, of hun vertegenwoordigers, aanwezig zijn, moet de beschrijving gedateerd en ondertekend zijn door beide partijen, en moet het document voldoende gedetailleerd zijn. Dat betekent dat je niet gewoon “het huis is in goede staat” mag schrijven, maar kamer per kamer moet oplijsten hoe de dingen er aan toe zijn. Hoe meer details, hoe beter.

Een goede plaatsbeschrijving schept dus vooral duidelijkheid, en geeft je als verhuurder de zekerheid dat je je woning of appartement in degelijke staat terug krijgt – of dat eventuele schade op z’n minst vergoed zal worden. Een formaliteit om serieus te nemen dus!

Op zoek naar een eigen pand om te verhuren? Zoek niet verder!