Zonnepanelen leggen in een nieuwbouwproject, kan dat?

Stel, je koopt een nieuwbouwappartement en je wil het binnen je budget zo duurzaam mogelijk aanpakken. In het project zelf zijn oorspronkelijk geen zonnepanelen voorzien, maar jij wil daar als eigenaar toch graag in investeren. Dat kan, maar niet zomaar. Je moet immers met heel wat zaken rekening houden, waaronder, uiteraard, met je mede-eigenaars.

Zonnepanelen plaatsen op het dak, dat klinkt duurzaam en voordelig, maar als eigenaar van een appartement is het niet zo evident. Het dak van het gebouw is immers een gemeenschappelijk deel, wat betekent dat je daar als mede-eigenaar niet zomaar op mag bouwen. Ook niet als jij de eigenaar bent van het dakappartement.

Als je toch zonnepanelen wil plaatsen, zijn er een paar manieren om het aan te pakken. Hoedanook zal je voorstel besproken én goedgekeurd moeten worden op de Algemene Vergadering van de verengiging voor mede-eigenaars. Zorg er dus zeker tijdig voor dat het topic op de agenda komt te staan. Check ook op voorhand of de technische vereisten in orde zijn (is er genoeg ruimte, kunnen de nodige aansluitingen geplaatst worden…), zodat je aanvraag voldoende gestaafd kan worden.

Er zijn twee mogelijke scenario’s: ofwel is iedereen in het gebouw enthousiast, en kan je het project als groep aanpakken, ofwel trekt één mede-eigenaar (of een beperkte groep) de kar.

De meest gunstige situatie: iedereen doet mee

Als elke mede-eigenaar overtuigd is, is het juridisch gezien makkelijk geregeld. Je kan dan een gemeenschappelijk spaarpotje bijeenrapen, en daarmee de installatie financieren. De zonnepanelen (en afspraken daarrond) worden dan ook opgenomen in het reglement van mede-eigendom. De opgewekte energie kan dan gebruikt worden voor de gemeenschappelijke delen, of via een zonnestroomverdeler voor individuele appartementen.

De bestemming van het dak wijzigen

Een andere optie is dat jij als mede-eigenaar en plaatser van de zonnepanelen het exclusief genotsrecht op het dak krijgt. Dat betekent dat de bestemming van het dak gewijzigd wordt. En die aanvraag moet dus met een meerderheid van 4/5e van de stemmen goedgekeurd worden. Dat recht is niet eeuwigdurend, en kan op elk moment herroepen worden door de algemene vergadering. De eigenaar die het genotsrecht krijgt, kan dan zonnepanelen plaatsen en gebruiken.

Toestemming van de AV en kostenherverdeling

Nog een mogelijkheid is dat je als mede-eigenaar toestemming krijgt van de algemene vergadering om de plaatsing uit te voeren, maar dat de verdeling in kosten aan het dak herbekeken wordt. Op die manier kan de mede-eigenaar die verantwoordelijk is voor de zonnepanelen ook de kosten die daarbij komen kijken op zich nemen. Ook voor deze wijziging van kosten en lasten is een 4/5e meerderheid nodig. De werken aan het dak zelf kunnen goedgekeurd worden met een 3/4e meerderheid.

Wat je ook kan doen, als niet elke mede-eigenaar overtuigd is, is een gebruiksovereenkomst opstellen voor je gebruik van het dak. Je betaalt dan een soort huur aan de vereniging voor mede-eigenaars.

Hoe je het ook aanpakt, laat zeker in de statuten opnemen wat je onderling afgesproken hebt, wie de eigenaar is van de zonnepanelen, en voor wie de opbrengsten zijn.
In het ideale geval is de basisakte reeds voorzien op de plaatsing van zonnepanelen ten behoeve van de  respectievelijke mede-eigenaars. In dit geval krijgt iedere voorbehouden zone een gereserveerde perceelsidentificatie.

Zonnepanelen plaatsen op een nieuwbouwappartement kan dus zeker, maar het is een kwestie van overleggen met je mede-eigenaars, en het goed uitzoeken van de juridische en technische kant van de zaak. Hetzelfde principe kan je hanteren voor de plaatsing van warmtepompen.

Advies nodig? Je kan altijd terecht bij onze specialisten!