Zo beschermt het Woonzorgdecreet uw investering in assistentiewoningen

Het nieuwe Woonzorgdecreet is een prima zaak voor huurders en investeerders in assistentiewoningen! Na het lezen van dit artikel weet u welke voordelen de verplichte erkenning van assistentiewoningen voor u oplevert.

Erkenning verplicht voor assistentiewoningen

Op 7 februari 2019 werd het nieuwe Woonzorgdecreet, een initiatief van Vlaams Minister Jo Vandeurzen, goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Na bijna 10 jaar was het hoog tijd voor actualisatie van het vorige Woonzorgdecreet.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de algemene erkenningsplicht voor initiatiefnemers van woonzorgvoorzieningen, zoals assistentiewoningen. Zo beschermt men de levenskwaliteit van de bewoners, én de kwaliteit van uw investering.

Gedaan met misbruiken en flauwe afkooksels van wat een assistentiewoning écht is: een woonomgeving waar u in alle comfort zelfstandig kan (blijven) wonen en in alle vrijheid facultatief gebruik kan maken van kwalitatieve diensten.

Vanaf nu bestaan er enkel nog erkende assistentiewoningen. Ontsnappen aan overheidstoezicht en controle door het louter ‘aanmelden’ van dergelijke initiatieven kan nu niet meer. Financiële sancties en gedwongen sluiting dreigen voor zij die niet het nodige doen om een erkenning te bekomen.

Brody juicht deze verplichte erkenning toe. Brody heeft immers steeds volledig erkende nieuwbouw assistentiewoningen aangeboden die aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Goede zaak voor zowel huurder als investeerder!

Elke assistentiewoning moet voortaan aan alle erkennings- en kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Steeds is er prijscontrole en toezicht van overheidswege. Zo geniet de bewoner van meer garanties wat prijs en kwaliteit van de zorg betreft.

Wat denkt u dat deze bijkomende kwaliteitsgaranties betekenen voor de waarde van uw investering in een assistentiewoning?

Door de verplichte erkenning krijgen de gebruikers, maar ook de investeerders de garantie dat een erkend initiatief beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitseisen op vlak van zorg, veiligheid en infrastructuur. De initiatieven zijn ook onderworpen aan prijscontrole en toezicht door Zorginspectie”, aldus minister Jo Vandeurzen.

Hebt u toch een klacht over een ‘assistentiewoning’ (waar men u bijvoorbeeld verplicht om bepaalde diensten af te nemen)? Wilt u een vraag stellen over uw rechten en plichten als bewoner (bijvoorbeeld over de waarborg, de opname-overeenkomst, de dagprijs,…)? Dan kan u terecht op de Woonzorglijn: 02 553 75 00. Meer informatie vindt u ook op www.zorg-en-gezondheid.be.

Bescherming van naam ‘assistentiewoning’

Niet-erkende, louter aangemelde initiatieven ‘assistentiewoningen’ mogen zelfs die naam niet meer gebruiken. Ook de naam ‘assistentiewoning’ is voortaan beschermd en voorbehouden voor die initiatieven die aan alle strenge voorwaarden voldoen.

Zo vermijdt men verwarring en weet u precies welke kwaliteit u mag verwachten wanneer u voortaan de term ‘assistentiewoning’ ziet!

Toegenomen interesse in assistentiewoningen

Gelet op deze bijkomende garanties is de interesse in het aankopen van een erkende assistentiewoning nog toegenomen.

Bij Brody zijn de gerealiseerde assistentiewoningen al altijd volledig erkend. We werken samen met andere professionele partners bij het realiseren en uitbaten van de ideale nieuwbouw assistentiewoningen. Ervaren beleggers en goed geïnformeerde bewoners weten dat.

Om tegemoet te komen aan de gestegen vraag breiden wij ons aanbod erkende assistentiewoningen dan ook uit. Contacteer ons nu voor meer informatie.