Woonvoorrang assistentiewoning in 3 punten

Wat als ik na een tijdje zelf wil intrekken in mijn assistentiewoning? Wie geniet van de woonvoorrang en hoe gaat dat praktisch in zijn werk wanneer er een huurder is? De 3 belangrijkste vragen rond woonvoorrang bij assistentiewoningen beantwoord in dit handige artikel…

 

1.    Woonvoorrang bij assistentiewoning: wat is dat?

Woonvoorrang betekent dat iemand (meestal de eigenaar) voorrang krijgt om een assistentiewoning te bewonen. De voorwaarden en modaliteiten zoals de opzegtermijn kunnen verschillen naargelang de situatie, nu dit geen gewone standaardhuurovereenkomst betreft.

Uiteraard beslist u als eigenaar zelf of u de assistentiewoning voor eigen gebruik aankoopt. En er zelf onmiddellijk intrekt, dan wel of u deze (eerst) ‘verhuurt’. Technisch heet dit eigenlijk ‘ter beschikking stelt’ aan de beheerder om namens u een ‘verblijfsovereenkomst’ te sluiten met een bewoner: lees ons andere webartikel over deze belangrijke overeenkomsten bij assistentiewoningen.

Indien u het appartement ter beschikking stelt om het te laten renderen en te genieten van de ‘huur’opbrengsten, is het handig om te weten of u woonvoorrang geniet en wat de modaliteiten hiervoor zijn. U kan het appartement als veertiger of vijftiger bijvoorbeeld kopen als opbrengsteigendom na deskundig advies van Brody, en er na verloop van tijd zelf in willen verblijven.

Controleer dus zeker of er woonvoorrang opgenomen is in de overeenkomst die u als eigenaar of bewoner afsluit. Wie geniet er precies van deze voorrang? Ga ook na of deze voorrang op het bewuste appartement betrekking heeft, of dat de eigenaar ook met een ander gelijkwaardig appartement genoegen moet nemen. En wat zijn de modaliteiten ter bescherming van de huidige huurder? Dit artikel over woonvoorrang is een must voor elke eigenaar en bewoner van assistentiewoningen.

2.    Wie geniet woonvoorrang?

Is het enkel de eigenaar zelf die woonvoorrang kan inroepen, of kan hij dit ook doen voor bepaalde naaste familieleden? Wel, vaak genieten ook de (groot)ouders en (klein)kinderen van de eigenaar van de assistentiewoning van woonvoorrang, net als de partner van de eigenaar trouwens. Lees dit na in uw overeenkomst.

Kan u als eigenaar nog iemand anders voorstellen als kandidaat-bewoner van uw assistentiewoning, een kennis of goede vriend bijvoorbeeld?

Dit staat los van de woonvoorrang. Het opnamebeleid is de bevoegdheid van de beheerder van de assistentiewoningen, waarin de eigenaar in principe geen inspraak heeft. Meestal kan u als eigenaar wel, afhankelijk van uw contract, zelf een nieuwe kandidaat-bewoner voorstellen bij beëindiging van de lopende verblijfsovereenkomst. Of iemand op de wachtlijst laten opnemen. Deze kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden van het opnamebeleid (65+ zijn bv.), wat tijdens een intakegesprek door de beheerder nagegaan zal worden.

3.    Positie huurder assistentiewoning bij woonvoorrang

U zal begrijpen dat een bewoner van een assistentiewoning niet zomaar op straat gezet kan worden. Diens rechten moeten gerespecteerd blijven, net als het recht van de eigenaar om in de eigen assistentiewoning te trekken.

Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk, wanneer een eigenaar zelf in zijn of haar appartement wil wonen terwijl deze assistentiewoning ‘verhuurd’ is via een verblijfsovereenkomst?

Er bestaan meerdere, contractueel bepaalde oplossingen. Zo is een menselijke en tegelijk correcte aanpak om de huidige bewoner een andere, gelijkwaardige assistentiewoning in het complex aan te bieden en vervolgens een bepaalde periode (bv. 1 maand) om effectief te verhuizen. De huidige bewoner is wel verplicht om op dergelijk aanbod in te gaan, anders volgt een opzeg.

Zo kan de eigenaar vrij snel zijn intrek nemen in het eigen appartement, terwijl ook de voormalige bewoner tevreden is met de gelijkwaardige assistentiewoning.

Dergelijke clausule verhoogt de verhuurkansen van uw opbrengsteigendom: kandidaat-bewoners appreciëren het feit dat ze niet plots dakloos kunnen zijn.

Interesse in nieuwbouw assistentiewoningen nu u de voordelen van woonvoorrang kent? Brody kan een uitgebreid aanbod assistentiewoningen op uitstekende locaties voorstellen. We lichten dit aanbod graag persoonlijk toe.