Wat zijn verletdagen en brengen ze mijn opleverdatum in gevaar?

Hittegolven. Onweersbuien. Storm Odette. Allemaal factoren die de planning van nieuwbouwprojecten danig in de war kunnen sturen. Maar hebben die onvoorziene omstandigheden gevolgen voor de opleverdatum van jouw nieuwbouwappartement? Kom hier alles te weten over de zogenaamde weerverletdagen en wat die voor jou betekenen.

Wat zijn weerverletdagen?

Het KMI heeft een aantal basiscriteria vastgelegd op het vlak van neerslag, temperatuur en windstoten. Op basis daarvan bepaalt men of er op bepaalde momenten sprake kan zijn van weerverlet. Maar de toepassing van die criteria kan verschillen van bouwplaats tot bouwplaats.

Zo kunnen sommige werven stilgelegd worden bij vriesweer, omdat bijvoorbeeld de bodem bevroren is en er niet gegraven kan worden. Op andere bouwplaatsen, waar de werken al verder gevorderd zijn, kan men bij vriestemperaturen dan weer wel makkelijk doorwerken.

Moet er aan het dak gewerkt worden en raast er een storm over het land? Dan liggen de werken waarschijnlijk even stil. Ligt het dak al en zijn er andere werken gepland? Dan kunnen die in de meeste gevallen wel gewoon doorgaan.

Het is dus niet zo dat elke werf in het land te kampen heeft met exact dezelfde verletdagen.

Wie berekent de weerverletdagen?

Doorgaans is het de aannemer die moet bijhouden (en in geval van conflict ook bewijzen) op welke dagen er al dan niet gewerkt kon worden. Zij kunnen bij het KMI tabellen opvragen van zowel temperaturen als neerslag op bepaalde dagen. Al zijn die tabellen niet noodzakelijk doorslaggevend, men bekijkt de cijfers altijd binnen de context van de aard van de werken.

Wat zijn de gevolgen van weerverlet voor mijn opleverdatum?

De weerverletdagen hebben een verlenging van de leverings/uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze leverings/uitvoeringstermijntermijn verlengt in dezelfde mate als de weerverletdagen. De uitvoeringstermijn en startdatum van de werken staat vermeld in je aankoopakte en deze uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen of in werkdagen.

In het eerste geval – hoe wij het doen – is het belangrijk om weerverletdagen in de gaten te houden, aangezien die beïnvloeden hoeveel dagen er effectief gewerkt kan worden. Hoe meer weerverlet, hoe minder werkdagen, hoe later de opleverdatum. In het tweede geval drukt men de opleverdatum uit in kalenderdagen, ongeacht het aantal effectief gewerkte dagen.

We streven er doorgaans naar om binnen de twee jaar na de start van de werken instapklare appartementen op te leveren. Hoeveel stormen, vorstperiodes of hittegolven er tijdens die periode ook voorbijkomen.

Maak meteen een afspraak met een verkoper voor een vrijblijvend projectbezoek.