Wat kost een notaris?

Investeren in vastgoed is altijd een goede zaak. Maar naast de rendementsgarantie zijn er – zeker in de opstartfase – ook de nodige kosten aan verbonden. Zoals voor de onvermijdelijke notaris. Maar wat betaal je concreet, aan wie en waarom precies?

De rol van de notaris bij een investering in vastgoed is niet weg te denken. Als jurist en openbaar ambtenaar verleent hij advies aan partijen en. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen, verlijden, registreren en laten overschrijven van de aankoopakte. Bovendien bewaart de notaris de zogenaamde minuut (de originele, getekende akte). Voor dit alles betaal je zogenaamde notariskosten, maar om meteen maar een misverstand uit de weg te ruimen: niet al dat geld vloeit naar de notaris zelf.

Wettelijk vastgelegd

De notariskosten kunnen in verschillende, duidelijk te onderscheiden delen worden opgesplitst. In de eerste plaats betaal je het ereloon van de notaris. Dat is wettelijk vastgelegd en degressief berekend op basis van de aankoopprijs van het pand. Heel concreet houdt ‘degressief’ in dat je minder ereloon betaalt naarmate de aankoopprijs van het goed hoger ligt. Let wel, bovenop dat ereloon komt – sinds 2012 – nog eens 21 procent BTW, dat de notaris rechtstreeks moet overmaken aan de federale overheid.

Een wettelijk vastgelegd en degressief berekend ereloon betekent dus ook dat iedere notaris gebonden is aan een tarief, ongeacht de partijen. Het heeft met andere woorden geen zin om op zoek te gaan naar een notaris die ‘goedkopere tarieven’ zou aanrekenen …

Complexiteit

Het ereloon is zoals gezegd maar een deel van de kosten. Je betaalt als vastgoedinvesteerder namelijk ook de kosten die het notariskantoor voor de partijen voorschiet. Dit worden ook wel eens de administratieve kosten genoemd. Die dekken onder meer bepaalde opzoekingen die de notaris moet doen, of zijn aanvraag van documenten en attesten als hypothecair getuigschriften, fiscale documenten of bodemattesten. Die bijkomende kosten, die afhangen van de grootte van het pand of perceel en bijvoorbeeld het aantal verkopers, schommelen doorgaans tussen de 800 en 1100 euro. Die schommeling is het gevolg van het feit dat dit bedrag – in tegenstelling tot het ereloon van de notaris – niet wettelijk bepaald is en van de complexiteit van het dossier.

Last but not least betaal je de notaris registratiebelasting (ook wel verkooprecht genoemd), die afhankelijk is van het type en de locatie van het vastgoed. Zo betaal je voor investeringsvastgoed in Vlaanderen in principe 10 procent op de aankoopsom (6 procent vanaf 1/1/20). Deze som wordt aan de notaris gestort bij de ondertekening van de authentieke akte, maar is niet voor hem bedoeld: de notaris stort dat bedrag namelijk zelf door naar de bevoegde overheidsinstantie.

Wil je meer weten over alle (notaris)kosten die bij investeren in vastgoed komen kijken? Je leest er alles over op deze site, die trouwens ook handige rekenmodules bevat om zelf tot schattingen te komen. Heb je verhuisplannen of denk je na over een vastgoedtransactie? Aarzel niet om ons te contacteren. We informeren je graag.