Voordelen huurwaarborg online

Weet u hoe een huurwaarborg precies werkt? Ontdek in dit artikel ook hoe gemakkelijk huren en verhuren is dankzij de nieuwe online huurwaarborg.

Huurwaarborg uitgelegd in 1-2-3

Met het antwoord op deze 3 FAQ (of Veelgestelde Vragen) bent u snel thuis in de wereld van de waarborg:

1.     Waarvoor dient huurwaarborg?

Een huurwaarborg is een waarborg, een soort ‘verzekering’ voor de verhuurder dat er geld zal zijn wanneer de huurder zich niet aan het contract zou houden.

Het is géén betaling aan de verhuurder, géén voorschot op de huur. Deze waarborg staat voorlopig ‘geparkeerd’ bij een bank of elders (lees verder meer hierover). Als huurder krijgt u deze som in principe terug op het einde van de rit. Tenzij u natuurlijk schade hebt aangericht –dit kan ook door onvoldoende onderhoud bijvoorbeeld- of er achterstallige huur of andere achterstallen te betalen zijn.

Noch de verhuurder, noch de huurder kan in zijn eentje vrij over de huurwaarborg beschikken. Beide partijen moeten akkoord gaan met de (gedeeltelijke) vrijgave of inhouding van de gelden. Is er blijvende discussie, dan hakt de Vrederechter de knoop door.

2.     Hoeveel  waarborg mag verhuurder vragen?

Recent werd de wetgeving met betrekking tot de hoogte van de waarborg aangepast. Met meer zekerheid voor de verhuurder tot gevolg. Voor huurcontracten afgesloten sinds 2019 mag de verhuurder namelijk maximaal drie maanden huurwaarborg vragen. Voor oudere contracten is dit beperkt tot twee maanden.

Een huurwaarborg is niet verplicht, maar uiteraard aan te raden. Indien een garantie van toepassing is (zoals bijna steeds het geval is), dan komt dit in de huurovereenkomst te staan.

3.     Hoe betaal je een borgstelling?

Dat is soms een heikele kwestie. De wet is nochtans duidelijk: een huurwaarborg mag absoluut niet op de rekening van de verhuurder worden overgemaakt. Zoals hierboven uitgelegd, is het geen betaling aan de verhuurder. Wel een waarborg, voorlopig ‘geparkeerd’ op een neutrale plaats. In een (propere) sok onder iemands bed, of in een sterke brandkast? Nee.

In de meeste gevallen vestig je een waarborg door als huurder naar de bank te trekken. Daar kun je een gespecialiseerde rekening openen en het betalingsbewijs vervolgens aan de verhuurder bezorgen. Bij sommige banken kunt u ook online een huurwaarborg regelen. Onlangs is er een derde, interessante mogelijkheid bijgekomen:

Nieuwe online huurwaarborg

Correct en veilig een huurwaarborg storten kan nu nog eenvoudiger via de FOD Financiën.

Zo werkt de nieuwe online huurwaarborg:

Via e-DEPO van Myminfin, het online platform van de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën, kan u het huurwaarborgdossier volledig online afhandelen: van dossier openen tot online storten.

De huurwaarborg komt zo bij de Deposito- en Consignatiekas terecht. De verhuurder krijgt bericht bij storting. Bij beëindiging van de huur laat de verhuurder weten of men de waarborg mag vrijgeven dan wel moet inhouden. Is de huurder het niet eens met die intentie van de verhuurder, dan kan hij eenvoudig bezwaar maken. Verder leest u hoe men dergelijke discussie oplost.

TIP: check de handleiding in de vorm van een filmpje. Regelmatig op pauze duwen is aan te raden. Zo kan u stap voor stap de waarborg vestigen, met het filmpje als leidraad.

Voor- en nadelen nieuwe online huurwaarborg

Deze manier van werken verloopt veilig en relatief snel. U kan de volledige huurwaarborg regelen vanachter uw computer thuis en hoeft niet naar de bank. Lekker makkelijk. Ook de automatische verwittigingen van verhuurder en huurder vormen een voordeel.

De keerzijde van de medaille? Inloggen met uw eID verloopt meestal vlot, dus dat valt mee. De huurder ontvangt wel geen intresten op het gestorte bedrag. Veel mist u niet bij deze online huurwaarborg: de huidige intrestvoeten zijn immers belachelijk laag.

Wat bij discussie over de huurwaarborg?

Interessant om weten is dat de online huurwaarborg voorlopig geblokkeerd is bij bezwaar door de huurder tegen de vrijgave. Dit is het geval tot er een akkoord bereikt is tussen beide partijen.

Lijkt een onderling akkoord moeilijk, dan biedt de gratis, laagdrempelige verzoeningsprocedure bij de Vrederechter soelaas. Dit leidt vaak tot een akkoordvonnis en regeling met betrekking tot de huurwaarborg.

Kan ook de Vrederechter de partijen niet verzoenen, dan dient de huurder of verhuurder een gerechtelijke procedure bij de Vrederechter te starten. Voor zo’n 20 euro kan men dit zelf doen. Ook deze procedure is laagdrempelig. In de meeste gevallen is dit echter niet nodig en zijn verhuurder en huurder het snel eens over de bestemming van de huurwaarborg.

Denkt u ook aan een opbrengsteigendom om te verhuren, nu de borgstelling nog meer zekerheid biedt en vlot te regelen is? Bij Brody helpen wij u graag met professioneel advies en renderende nieuwbouwprojecten.