Vlaamse Huurdecreet: 7 voordelen voor verhuurder

Nieuwe huurovereenkomsten vallen sedert 2019 onder de toepassing van het nieuwe Vlaamse huurdecreet. Dit artikel bevat onmisbare informatie voor élke verhuurder van appartementen of woningen. Ontdek snel de zeven voordelen voor uw investering in vastgoed!

1.    Verhoging huurwaarborg

De huurwaarborg werd in het Vlaamse Woninghuurdecreet opgetrokken van twee naar drie maanden huur. Goed nieuws voor de verhuurder dus! Ook voor de -meest voorkomende- huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening mag u voor nieuwe huurcontracten dus een bijkomende maand vragen. Deze extra waarborg brengt meer zekerheid voor de eigenaar met zich mee.

2.    Huurder verplicht verzekerd voor brand én waterschade

Uw huurder is niet enkel aansprakelijk voor brand, maar ook voor waterschade. Bovendien moet hij zich wettelijk verplicht verzekeren voor beide zaken (ook al bent u vergeten dit in het contract op te nemen). Zo kan u de huurder op meerdere gronden aanspreken én bent u als eigenaar zeker van de vergoeding dankzij de verzekering. Deze verplichting geldt voor huurcontracten aangegaan sinds 2019.

Volgende nieuwigheden zijn voor alle verhuurders van woningen interessant:

3.    Handig instrument: lijst herstellingen door huurder

Er is eindelijk duidelijkheid over wie wat moet betalen wat onderhoud en herstellingen betreft. Niet enkel het onderhoud, maar ook kleine herstellingen zijn ten laste van uw huurder (tenzij ze te wijten zijn aan ouderdom of overmacht). De handige lijst met herstellingen ten laste van uw huurder kan u via voormelde link raadplegen en is ook voor oudere huurovereenkomsten van toepassing.

De lijst is trouwens niet-limitatief: ook andere herstellingen kunnen door uw huurder betaald moeten worden op grond van artikel 26 van het Vlaamse Woninghuurdecreet.

Benieuwd naar nog een ander handig document voor verhuurders? Lees hieronder verder.

4.    Conformiteitsattest nuttig voor eigenaar

Om discussies over de goede staat van uw eigendom te vermijden, is er nu een nuttig instrument beschikbaar: het conformiteitsattest. Nog niet overal verplicht, maar wel zeer interessant. U bekomt dergelijk attest bij de gemeente. Zo kan u gemakkelijk aantonen dat de huurwoning voldeed aan alle kwaliteitsnormen opgelegd door de Vlaamse Wooncode op gebied van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Het is dan aan de huurder om het tegendeel te bewijzen (‘weerlegbaar vermoeden’ van goede staat van de woning).

Indien u een nieuwbouw appartement kocht bij Brody, bent u sowieso met vlag en wimpel geslaagd op gebied van kwaliteitsnormen!

5.    Gemakkelijk opzeggen voor renovatie

Indien uw appartement daarentegen niet meer zo recent is, is het misschien wel tijd voor renovatie (of om eens te grasduinen tussen de investeringsopportuniteiten van nieuwbouw vastgoed). De regels m.b.t. opzegging door de verhuurder voor renovatie-en/of verbouwingswerken zijn versoepeld. Als eigenaar kan u na de eerste drie jaar het huurcontract op élk ogenblik opzeggen voor dergelijke werken. Dit is zelfs het geval voor ‘oude’ huurovereenkomsten van vòòr 2019.

6.    Duidelijkheid bij contract korte duur

Ook op dit punt brengt de recente wetgeving duidelijkheid. Bij een huurcontract van korte duur (maximum 3 jaar) kan de huurder opzeggen mits naleving van drie maanden opzegtermijn. Bovendien moet de huurder een vergoeding betalen aan de verhuurder.

7.    Vlotte beëindiging bij overlijden huurder

De automatische ontbinding van de huurovereenkomst bij het overlijden van de huurder betekent een grote kostenbesparing voor de eigenaar. Een ontbindingsprocedure is niet meer nodig. De erfgenamen van de huurder moeten de huur nog twee maanden verder betalen, waarna de huur automatisch een einde neemt. Bovendien hebt u als verhuurder recht op een extra maand huur als vergoeding.

U leest het: beleggen in vastgoed om te verhuren biedt volop zekerheid. Dit mede dankzij het Vlaamse huurdecreet. Interesse in een aantal succesvolle nieuwbouwprojecten? Contacteer de specialisten van Brody: zij zullen u met raad en daad bijstaan.