Notaris nodig? OK, maar welke notaris kiezen?

Vroeg of laat heb je een notaris nodig. Omdat je gaat trouwen, een eigen zaak wil starten of een huis of appartement gaat kopen of verkopen. Of bij een echtscheiding of een erfenis. Je kan er eigenlijk niet rond. Maar wat doet die notaris nu precies en vooral: welke notaris kiezen?

Een gespecialiseerde jurist met een dubbele functie

De notaris draagt eigenlijk twee petten: hij is niet alleen een openbare ambtenaar benoemd door de Koning en bevoegd om authentieke akten te verlijden, te bewaren en er afschriften van te verstrekken, maar ook een juridische raadgever met een breed werkterrein.

Notaris word je niet zomaar. Het vergt behoorlijk wat studie. Eerst vijf jaar rechten, dan een master na master in het notariaat voor de theoretische basis en ten slotte minstens drie jaar stage in een notariskantoor om de nodige ervaring op te doen. Dan volgt een vergelijkend examen. Slaag je, dan kan je benoemd worden als notaris. Iedereen kan notaris worden, maar jaarlijks worden er in België maximum 90 notarissen benoemd.

Waarom is die opleiding van minstens negen jaar nodig? Simpel: de notaris moet kennis hebben van fiscaal recht, familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vennootschapsrecht, administratief recht, … Kortom, een behoorlijke juridische boterham.

Dikwijls duiken al die verschillende rechtstakken op in eenzelfde dossier. Neem bijvoorbeeld een nieuw samengesteld gezin: daarbij is er nood aan een juist evenwicht tussen de soms tegenstrijdige belangen van verschillende mensen. Vergelijk het met een puzzel: de meeste juristen hebben een gedetailleerde kennis over zeer specifieke materies, de specifieke stukjes. De notaris heeft een overkoepelende kennis over de verschillende stukken. Hij laat de hele puzzel in elkaar passen met de nodige mensenkennis en ervaring. Wat de huisdokter is voor je lichaam, is de notaris voor je materiële bezittingen.

Een openbare ambtenaar die rechtszekerheid biedt

Koop je bijvoorbeeld een woning, dan wil je zeker zijn dat die koopovereenkomst perfect rechtsgeldig is, zonder verrassingen. Hetzelfde bij een huwelijksovereenkomst, die moet ook sluitend en rechtszeker zijn, zonder dat je in de toekomst nog naar de rechtbank moet omdat sommige aspecten onduidelijk zijn.

Let wel: een notaris lost geen geschillen op, maar voorkomt dat ze ontstaan. Hij werkt dus preventief.

Een onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon

Een notaris is absoluut neutraal ten opzichte van zijn cliënten. Hij of zij zal heel vaak een bemiddelende houding aannemen om tot evenwichtige overeenkomsten te komen. Daarbij is het beroepsgeheim uiterst belangrijk. De notaris is een vertrouwenspersoon die op de hoogte is van de samenstelling van je vermogen en de verstandhoudingen binnen je familie. Familie, geld en zeker de dood zijn immers onderwerpen die om uiterste discretie vragen.

De notaris die manifest tegenstrijdige belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, moet de partijen daarvan op de hoogte brengen en ze uitleggen wat de gevolgen zijn. Een notaris die verzocht wordt om een akte te verlijden die strijdig is met de eerlijkheid en waarheid, moet zijn ambt weigeren.

Maar hoe kies je nu eigenlijk je eigen notaris?

Wie jij voor een bepaald dossier kiest, is voor de volle honderd procent je eigen zaak. Je eigen notaris kiezen, is niet duurder of zo. Maar je moet je ook geen zorgen maken als je er zelf geen uitkiest: ook die van de tegenpartij kan alles regelen en is altijd volledig onpartijdig. Hij of zal er voor zorgen dat de belangen van beide partijen worden gediend.

Voor de rest is een notaris kiezen zoals een dokter kiezen, advocaat of aannemer. Je informeert jezelf goed, je maakt eventueel een kennismakende afspraak en je volgt ook wel een beetje je gevoel. Praat vooral eens met vrienden, familie en kennissen: heeft er iemand misschien een heel positieve ervaring met een bepaalde notaris of juist helemaal niet? En kijk zeker ook eens rond op het www: googel je ‘woonplaats’ en ‘notaris’ en kijk wie er opduikt. Je vindt vervolgens zeker wel wat commentaren op het een of ander online forum.

Maar meer dan waarschijnlijk kan je geen foute keuze maken: notarissen zijn echte professionals.

Heb je verhuisplannen of denk je na over een vastgoedtransactie? Aarzel niet om ons te contacteren. We informeren je graag.