Het akkoord over de bouwshift: wat betekent het voor jou?

Het is zover, de Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de bouwshift. Deze gefinetunede versie van wat eerder de betonstop genoemd werd, verschilt weinig van de vorige versie. Toch zijn er enkele verschillen, voornamelijk op gebied van financiële compensatie. Wat zijn de mogelijke scenario’s voor jou als grondbezitter?

Het doel blijft hetzelfde: de versnippering van het Vlaamse landschap tegengaan en open ruimtes beschermen tegen een wildgroei aan bebouwing. Dat wil de regering bereiken door bepaalde stukken grond van bestemming te wijzigen. Bouwgrond kan zo landbouw-, natuur- of bosgebied worden of – als de grond dicht genoeg bij de dorpskern ligt – net omgekeerd.

Wie een grond bezit in woninguitbreidingsgebied of andere woonreservegebieden, zal dus niet zomaar onteigend worden. Wel bestaat de kans dat de bestemming van die grond gewijzigd wordt. Die beslissing ligt bij de gemeente. Er zijn drie mogelijke scenario’s.

1. Je grond wordt onbebouwbaar verklaard

Wanneer de bestemming van je grond gewijzigd wordt, waardoor je er niet meer op mag bouwen, daalt de waarde van die grond. Je krijgt dan de ‘planschade’ terugbetaald, die neerkomt op 100% de verkoopwaarde.

Dat bedrag wordt bepaald op basis van 13 parameters (hoe dicht ligt de grond bij de openbare weg, wat is de watergevoeligheid …) door de landcommissies van de Vlaamse Landmaatschappij.

2. Je grond ligt dicht bij de dorpskern wordt alsnog bouwgrond

In deze (uitzonderlijke) situatie wordt je grond, die eerst landbouw- of bosgrond was, toch omgevormd tot bouwgrond. Daardoor wordt hij meer waard, en zal je een compensatie moeten betalen. Die komt neer op 25 tot 50% van de meerwaarde, afhankelijk van de grootte van de grond.

3. Je grond behoudt (voorlopig) zijn status

In ‘woonreservegebied’, dat zijn de gebieden die aansluiten op bestaand woongebied, kunnen gemeenten ook beslissen om voorlopig niets te doen. Je kan dan nog gewoon een bouwvergunning aanvragen, maar het verkrijgen ervan wordt moeilijker. Die beslissing moet namelijk genomen worden door de voltallige gemeenteraad.

Wordt je bouwvergunning niet toegekend, krijg je daar geen compensatie voor. Blijft de situatie zo tot 2040, dan zal de Vlaamse regering je grond pas op dat moment definitief onbebouwbaar verklaren, en de compensatie uitbetalen.

Is de gemeente van mening dat het gebied wel geschikt is voor bebouwing, bestaat de kans dat je bouwvergunning wel toegekend wordt. Vlaanderen heeft dan wel nog de mogelijkheid om die beslissing terug te draaien, als het om een schending van de basisprincipes van de bouwshift gaat.

Je hebt een bouwgrond en je moet wat…

Je kan er dus niet meer zomaar vanuit gaan dat je op elke bouwgrond een nieuwe woning mag neerpoten, en dat kan een behoorlijke domper zijn.

Een manier om wel in een nieuwbouwwoning terecht te kunnen, zonder zelf de bouwvergunning, aannemers en planningen te moeten regelen, is om op zoek te gaan naar een project van een ontwikkelaar. Zo kan je genieten van al het comfort van een nieuwbouwappartement, zonder wakker te liggen over de bouwshift.

Wij blijven immers onvermoeibaar op zoek naar gronden waarop we wel mogen bouwen, zodat we kwalitatieve nieuwbouwwoningen kunnen blijven aanbieden, op een verantwoorde manier die binnen de bouwshift past.

Bekijk al onze projecten hier.