Een syndicus bij een nieuwbouwproject: wie wordt wanneer aangesteld, en waarom?

Woon je in een appartement, dan ken je hem wel: de syndicus. Bij bestaande gebouwen wordt die aangesteld door de algemene vergadering, maar hoe zit dat dan precies bij nieuwbouwprojecten?

Wat doet de syndicus?

Elk gebouw dat bestaat uit twee of meer appartementen die niet van dezelfde persoon zijn, moet beschikken over een algemeen beheerder. Hij of zij waakt over het onderhoud en de kosten van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een syndicus heeft drie verantwoordelijkheden:

  • het technisch beheer van het gebouw: het organiseren van het onderhoud en de nodige herstellingen van gemeenschappelijke delen
  • het administratief beheer, de organisatie van de vergaderingen bijvoorbeeld
  • het financieel beheer: het kostenplaatje en de betaling van onderhouds- en herstellingswerken

Bij een bestaand gebouw wordt de syndicus aangesteld door de eigenaars van de appartementen, maar bij nieuwbouw gaat het er net iets anders aan toe. Dit komt omdat op het moment van aanstelling nog niet alle mede-eigenaars bekend zijn.

Wie stelt die eerste beheerder aan?

Een paar weken voor de oplevering van de gemeenschappelijke delen stelt men de syndicus aan, daar deze oplevering met een raadgever dient te gebeuren. Het is de bouwheer, de projectontwikkelaar, die de eerste syndicus aanstelt. Zijn mandaat is beperkt in duur, tot de eerste algemene vergadering plaatsvindt. Deze syndicus volgt het project mee op en behartigt daarbij de belangen van de (toekomstige) mede-eigenaars, wanneer het gaat om de gemeenschappelijke delen. Deze syndicus zal de eerste algemene vergadering bijeenroepen, dat is de bijeenkomst van alle mede-eigenaars.

Op het moment dat de algemene vergadering voor het eerst bijeen komt, vervalt het mandaat van de raadgever die door de bouwpromotor aangesteld werd. Op dat moment kunnen de mede-eigenaars beslissen of die syndicus ook daadwerkelijk het beheer van de residentie mag voeren. Ze kunnen ook beslissen om een andere syndicus van hun keuze aan te stellen.

Op zoek naar jouw plekje in een nieuwbouwproject? Bekijk onze residenties hier!