De EPB-normen bij nieuwbouwappartementen

Duurzaam wonen begint bij ecologisch verantwoord bouwen. Zorgen voor de komende generaties is simpelweg een evidentie en daarom gelden strikte EPB-normen. Die zijn er voor nieuwbouwwoningen én -appartementen. Maar wat zijn die normen voor nieuwbouwappartementen nu precies? We geven je alvast een helder overzicht van de huidige EPB-voorschriften.

Beter voorkomen dan genezen

De afkorting EPB staat voor: Energieprestatie- en Binnenklimaatnormen. Het heeft dus o.a. te maken met het efficiënt aanwenden van duurzame, ecologisch verantwoorde energie bij het creëren van het binnenklimaat in jouw huis of appartement. Hoe wordt dit beïnvloed? Voornamelijk door isolatie, ventilatie en je energieopwekking.

Een bestaande woning in regel brengen is doorgaans een stuk duurder dan vanaf de opbouw rekening te houden met het E-peil. Vervolgens zijn woningszoekers sneller geneigd om voor nieuwbouw te kiezen dan voor een renovatieproject.

Wanneer zijn de EPB-normen van toepassing?

In Vlaanderen moeten gebouwen waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning wil aanvragen of een melding wil doen, voldoen aan de vooropgelegde EPB-normen. Die zijn van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006.

Welke EPB-eisen er juist gelden is verschillend per project. Men kijkt namelijk niet alleen naar het jaartal, maar ook naar de bestemming (commercieel, residentieel of recreatief) van het gebouw en de aard van de werken (nieuwbouw of renovatie).

De uitzondering op de regel

De energienormen zijn niet van toepassing op werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. Verder zijn deze normen ook niet verplicht voor industriegebouwen, waar men geen klimatisatie-installatie zal plaatsen.

De huidige EPB-normen

Ga je een nieuwbouwappartement bouwen of kopen? Dan is het anno 2020 uiterst belangrijk om rekening te houden met de volgende voorschriften:

  • Het E-peil van een appartement berekent men per eenheid en mag niet boven de E50 liggen.
  • Het K-peil, een maat voor thermische isolatiewaarde, moet binnen de K40 blijven. Deze aarde geldt voor het hele gebouw en dus niet per appartementseenheid.
  • Scheidingswanden moeten de maximale U- en R- waarden respecteren. De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R).
  • De netto-energiebehoefte voor verwarming mag maximum 70 kWh/m² zijn.
  • De minimumeisen voor ventilatie voor het hele gebouw moeten vervuld zijn. Om dit te bereiken is een ventilatiesysteem A, B, C of D nodig.
  • Voor nieuwbouw geldt dat ook oververhitting vermeden moet worden. Dit risico wordt gemeten door de EPB-verslaggever en geldt per wooneenheid.

Bijkomend moet een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt, of je appartement moet de eis voor het E-peil met 10% overtreffen.

Een energiezuinig appartement

Hoe pak je EPB aan? Mogelijke maatregelen voor een energiezuinige woning zijn: zonnepanelen, een zonneboiler, een PV installatie, een warmtepomp, biomassa, stadsverwarming, deelnemen aan participatieprojecten voor groene energie… Welke oplossing voor jou het meeste oplevert, hangt af van vele factoren.

Heb je geen zin om urenlang te rekenen? Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een EPB-conform appartement van Brody. Neem meteen contact op met een adviseur.