Compromis en akte: niet hetzelfde, wel evenwaardig

De aankoop van een woning is niet alleen een spannende rollercoaster; het is ook een aaneenschakeling van uiterst belangrijke beslissingen. Een helder administratief proces is hierbij simpelweg onmisbaar. Twee cruciale documenten zijn het compromis en de notariële akte, en die zorgen regelmatig voor verwarring. Zijn ze inhoudelijk altijd hetzelfde? Hebben ze evenveel bewijskracht? Kennis is macht. Bij Brody maken we je dus graag wat wijzer.

Het compromis: nadruk op onderlinge overeenkomst

Een compromis (ook wel voorlopige verkoopovereenkomst genoemd) is, in tegenstelling tot wat het woord suggereert, een bindende overeenkomst. Het verplicht de partijen wel degelijk tot de definitieve aan- én verkoop van de woning.

Een compromis moet de volgende informatie bevatten:

  • De identiteit en de hoedanigheid van beide partijen, alsook de verdeling van de eigendom.
  • Een accurate omschrijving van de staat en de oppervlakte van het onroerend goed en mogelijke erfdienstbaarheden.
  • Het voorschot, de prijs, het verloop van de betalingen en eventuele schadevergoedingen.
  • De eventuele verhuurvoorwaarden.
  • Afspraken over de brandverzekering; tussen het ondertekenen van het compromis en het verlijden van de akte moet een woning namelijk verzekerd zijn.

Ook opschortende voorwaarden worden hierin opgenomen. Zo kan het gebeuren dat de verkoop niet doorgaat indien bijvoorbeeld de bouwvergunning of de lening niet in orde geraakt.
De inhoud van een compromis is bindend, maar ligt niet geheel vast; in onderling overleg kunnen beide partijen nog wijzigingen aanbrengen. Dit alles wordt definitief vanaf het verlijden van de akte.
Aan de belangrijkste bepalingen, zoals de prijs en de oppervlakte, wordt uiteraard niet meer getornd.

De notariële akte: officieel en definitief

Nadat de notaris deze onderlinge verkoopovereenkomst, het compromis dus, grondig heeft kunnen nakijken en controleren, leest hij de akte voor en laat hij ze ondertekenen. Dit is het bewuste ‘verlijden van de akte’. Met deze notariële akte wordt het hypotheekkantoor officieel op de hoogte gebracht van de eigenaarswissel. Vanaf nu is het eigendom ook juridisch van de ene naar de andere partij gegaan. De akte wordt hierdoor ook ‘tegenstelbaar aan derden’. Eventuele schuldeisers van de verkoper kunnen dan niet langer beslag laten leggen op de verkochte woning.

Evenwaardige documenten

Het misverstand bestaat dat de akte het compromis zou overrulen. Dit klopt niet. Bij eventuele onduidelijkheden of conflicten wordt er gekeken naar de volledige intentie van de betrokkenen. Beide documenten hebben hierbij evenveel bewijskracht. Ons advies: Controleer ze allebei steeds aandachtig!

Meer weten? Contacteer de experts van Brody