Bouwshift: de 3 belangrijkste gevolgen voor jou

Door de bouwshift mag je in Vlaanderen vanaf 2040 niet meer bouwen in open ruimte. Heb je al een bouwgrond of droom je van een zelf ontworpen woning? Dan zit je – net als vele andere (toekomstige) eigenaars van (bouw)grond – met heel wat vragen. Wees gerust: er zijn oplossingen!

Van betonshift naar bouwshift

De huidige Vlaamse Regering heeft het begrip ‘betonstop’ wijselijk omgedoopt naar bouwshift om een verandering te bewerkstelligen in onze ruimtelijke ordening die nog steeds is gebaseerd op de Wet op de Stedebouw met de Gewestplannen uit het begin van de jaren zestig. De versnippering van het landschap en de typische lintbebouwing waren daarvan het resultaat. Maar tijd voor de bouwshift dus.

Het doel is bestaande open ruimte te vrijwaren of herschikken en bijkomende open ruimte te creëren. Bijkomend wil men ontharden om meer waterinfiltratie toe te laten wat dan weer hittestress – door accumulatie van warmte in inerte materialen zoals baksteen en beton – kan helpen tegengaan.

De bevolking blijft echter gestaag groeien en er is dus juist meer bebouwing nodig wat in strijd lijkt te zijn met het creëren van meer open ruimte. Dit wil men oplossen door meer in de hoogte te bouwen in bestaande woonkernen of steden – er is dus toch nog meer beton nodig! Tussen de gebouwen wordt dan zoveel mogelijk groen voorzien. Dit is wat wij noemen groene verdichting of kwalitatieve verdichting en dat kan alleen gerealiseerd worden door nieuwbouw volgens de hedendaagse ambitieuze energienormen.

Maar wat betekent dat nu precies voor jou? Bij Brody onderzochten we voor jou de drie belangrijkste gevolgen van de bouwshift:

1. Sommige bouwgronden krijgen een nieuwe bestemming

Tegenwoordig telt Vlaanderen ongeveer 72.000 hectare beschikbare bouwgrond. Dankzij de bouwshift wijzigt twee derde daarvan van bestemming. Heb je al een bouwgrond en ligt die in ruimtelijk kwetsbaar gebied of in een watergevoelige zone? Dan is de kans groot dat je er vanaf 2040 niet meer op mag bouwen. Je krijgt van de Vlaamse overheid dan een vergoeding die overeenkomt met de marktwaarde van je grond. Het is nog niet duidelijk waar dat geld vandaan zal komen.

2. We gaan dichter op elkaar wonen

Het is niet zo dat we door de bouwshift nooit meer mogen bouwen. Alleen niet meer overal. De Vlaamse bouwmeester is daarover duidelijk: “Er wordt alleen nog gebouwd waar al eens gebouwd is.” Dat betekent dat we bestaande gebouwen zullen renoveren of afbreken en vervangen. Dat is voordelig voor het milieu: oude, slecht geïsoleerde huizen maken plaats voor energiezuinige woningen. De focus zal liggen op knooppunten en steden: door in de hoogte te bouwen wonen er meer mensen op een kleinere oppervlakte. Zo zullen afgelegen villa’s en lintbebouwingen mettertijd vanzelf verdwijnen.

3. Alle verhardingen worden moeilijker

Wil je een veranda of carport bijbouwen aan je woning? Dan is dat doorgaans geen probleem, op voorwaarde dat je voldoende hemelwater opvangt. Een verharde oprit aanleggen zal niet meer mogen. Met de bouwshift wil de regering immers ook overstromingsproblemen tegengaan en waterinflatie in de bodem bevorderen. Omdat gesloten verhardingen, zoals asfalt en gepolierd beton, water moeilijk laten afvloeien of infiltreren, zijn ze uit den boze. De oplossing? Kies voor waterdoorlatende materialen, zoals dolomiet en grastegels.

De bouwshift en Brody

Wat het beste is van allemaal? Compacter bouwen! Bij Brody streven we al jaren naar deze slimme manier van bouwen. Die past helemaal in de gedachte van de bouwshift. Zo vind je in ons aanbod:

  • Appartementen met een privaat terras en een parkomgeving – je geniet van de gezamenlijke tuin zonder er zelf werk aan te hebben.
  • Appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en duplexappartementen – je ruilt je grote villa in voor een compacter en onderhoudsvriendelijker appartement.
  • Assistentiewoningen met een gemeenschappelijke ruimte waar alle bewoners elkaar ontmoeten – je beleeft meer dan wanneer ieder in zijn eigen woonkamer zit.

Het grootste voordeel van onze projecten is misschien wel dat we alles tot in de puntjes opleveren. Je krijgt dus een nieuwbouw zonder de zorgen.

Nog vragen? De Brody-experten weten raad. Neem snel contact met ons op.