Assistentiewoningen: deze documenten moet u kennen

Iedereen kent ondertussen het concept van assistentiewoningen, een zorgeloze en flexibele woonvorm met diensten- en zorgaanbod. Maar weet u ook dat de eigenaar, huurder en beheerinstantie van een assistentiewoning onderling belangrijke afspraken maken? Ondermeer over het gebruik van dat appartement, de diensten en de bijhorende vergoeding. Zo passeren volgende overeenkomsten de revue:

  • Terbeschikkingstelling assistentiewoning
  • Verblijfsovereenkomst
  • Interne afsprakennota
  • Kostenverdelingstabel

Na het lezen van dit artikel kent u alle essentiële documenten die bij een assistentiewoning horen en weet u waar u op moet letten om uw rendement of verblijf te optimaliseren.

1.    Terbeschikkingstelling assistentiewoning aan beheerinstantie

Als investeerder in een assistentiewoning ‘stelt’ u deze ‘ ter beschikking’ aan de beheerinstantie of uitbater zoals vzw Assist of Zorgbeheer (CM) om ze te ‘verhuren’. In ons ander artikel over de woonassistent en beheerinstantie komt u meer te weten over hun boeiende taken, zoals toeleiding van bewoners naar gewenste diensten en onderhoud van gemene delen.

De terbeschikkingstellingsovereenkomst is een heel specifieke overeenkomst. Een woordje uitleg is dan ook op zijn plaats. De beheerinstantie of uitbater krijgt volmacht om in naam en voor rekening van de eigenaar een ‘verblijfsovereenkomst’ (zie verder) af te sluiten -of beëindigen- met een kandidaat-bewoner. Handig is dat de beheerinstantie ook de plaatsbeschrijvingen organiseert.

Het opnamebeleid wordt volledig bepaald door deze uitbater, met twee nuances. Als eigenaar kan u vaak wel een kandidaat-bewoner voorstellen. Verder heeft de eigenaar bijna steeds woonvoorrangrecht wanneer deze zelf (of een naast familielid) gebruik wenst te maken van zijn of haar assistentiewoning. Bij Brody zorgen wij daar in elk geval voor. Deze interessante materie komt uitgebreider aan bod in ons volgend artikel: check het nieuws op de Brody-website.

Tevens geeft de eigenaar bij de terbeschikkingstelling mandaat aan de beheerinstantie om namens de eigenaar de vergoeding of het ‘genotsrecht’ voor de assistentiewoning te innen. Essentieel onderdeel van de terbeschikkingstellingsovereenkomst is dus het bepalen van deze dagprijs. Deze bestaat uit een wooncomponent en een dienstencomponent: vergoedingen die de bewoner betaalt voor enerzijds het verblijf en anderzijds de basis zorg- en dienstverlening. De wooncomponent (een soort huurgeld) stort de beheerinstantie door aan de eigenaar. Ook ‘verhuren’ gebeurt dus zorgeloos bij assistentiewoningen, in de vorm van een terbeschikkingstelling en verblijfsovereenkomst. Toch gaat het niet om gewone woninghuur: lees verder om het verschil te kennen.

2.    Verblijfsovereenkomst voor bewoner assistentiewoning

Een assistentiewoning wordt juridisch gezien niet ‘verhuurd’, maar ter beschikking gesteld voor ‘verblijf’. De Woninghuurwet is bijgevolg niet van toepassing. De bewoner en beheerinstantie – deze laatste in naam en voor rekening van de eigenaar- sluiten een verblijfsovereenkomst af, dat is een contract ‘sui generis’ of van eigen aard.

Er zijn veel gelijkenissen met verhuur maar ook belangrijke verschillen. Zo bestaat de dagprijs zoals gezegd niet enkel uit een vergoeding voor het wonen maar tevens voor het gebruik van diensten. Er is een dubbele insteek voor een verblijfsovereenkomst.

Verder is de opzegging van een – steeds voor onbepaalde duur afgesloten- verblijfsovereenkomst door de bewoner vrij eenvoudig. Door de beheerinstantie is de verblijfsovereenkomst daarentegen in de meeste gevallen slechts opzegbaar bij overmacht, wanbetaling of ernstige medische ongeschiktheid gekoppeld aan een beter geschikt verblijf. Het woonvoorrangrecht van de eigenaar is ook anders dan bij woninghuur. Bij Brody bewaken we hierbij het evenwicht tussen het recht van de eigenaar om zijn eigen assistentiewoning snel te betrekken en het recht van de bewoner op een gelijkwaardig alternatief.

In de verblijfsovereenkomst verwijst men tenslotte naar de Interne Afsprakennota.

3.    Goede afspraken maken goede vrienden: Interne Afsprakennota

De Interne Afsprakennota is het meest uitgebreide document horende bij een assistentiewoning. Het betreft eigenlijk gewoon –net als het reglement van medeëigendom- een huishoudelijk reglement dat het dagelijkse leven in en rond de assistentiewoningen regelt.

Door het ondertekenen van de verblijfsovereenkomst aanvaardt de bewoner ook de interne afspraken. In de Interne Afsprakennota vindt u de wederzijdse rechten (zoals inspraak) en plichten van de bewoners terug.

De opnameprocedure en het toewijzingsbeleid van een assistentiewoning staan eveneens uitgelegd in dergelijke nota. Interessant zijn ook de beschrijving van de taken van de woonassistent en een uiteenzetting van de beschikbare diensten en zorgen.

4.    Handige Kostenverdelingstabel

Het is aangewezen dat de uitbater of beheerinstantie een kostenverdelingstabel ter beschikking stelt  ter verduidelijking van wie wat moet betalen bij verblijf in een assistentiewoning.

De bewoner betaalt voor de basisdienstencomponent (woonassistent, noodoproepsysteem,…), zult u in alle kostenverdelingstabellen lezen. De eigenaar van de woning moet dan weer andere kosten vergoeden. Denk aan een algemene kostenvergoeding voor de beheerinstantie, het schilderen van appartement tussen twee bewoningen en het herstellen en vernieuwen van wat versleten is. De plaatsbeschrijving is een typische kost die bij helften gedragen wordt door bewoner en eigenaar.

In de kostenverdelingstabel kan u tenslotte terugvinden welke kosten ten laste van de VME (Vereniging voor Medeëigenaars) zijn, zoals bij voorbeeld het onderhoud en de verzekering van de gemene delen en de kosten van de syndicus.

Handig en overzichtelijk, zo’n kostenverdelingstabel.

Zo, nu kent de terbeschikkingstelling assistentiewoning en de andere documenten voor een goed verblijf in een assistentiewoning. Bij Brody maken we u graag persoonlijk wegwijs. Zorgeloos genieten in alle vrijheid in één van onze nieuwe assistentiewoningen?